Święcenia kapłańskie TRANSMISJA

Patrzeć kapłańskimi oczyma

Jubileusz 65-lecie kapłaństwa

Uczymy się od siebie

25-lecie kapłaństwa

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Uczeń-świadek nie patrzy wstecz, on idzie i głosi

Pasterska troska o drugich

Prymas w Gdańsku o Kościele nadziei

Jubileusz diecezji lubuskiej

Gdy czynisz znak krzyża, głosisz miłość Boga

Warto się ponownie zachwycić darem małżeństwa

Zakończyły się uroczystości odpustowe

Ku czci św. Wojciecha

Per merita Sancti Adalberti…