Jezu, ufamy Tobie

W godzinie śmierci Jana Pawła II

Triduum Paschalne – rozporządzenie

Jesteśmy fizycznie rozdzieleni, ale w komunii duchowej

Jezu dodaj nam sił i odwagi

W jedności z Ojcem Świętym

Rozporządzenie Prymasa Polski z dn. 25 marca br.

Ojcze Nasz od grobu św. Wojciecha

Proszę #zostań w domu

Gorzkie Żale i Msza św. on-line

Potrzeba Cyrenejczyków

Dekret – dyspensa dla wszystkich

Rozporządzenie Prymasa Polski

Dziękuję!

Komunikat Prymasa Polski