Przed XI Zjazdem Gnieźnieńskim

Kwestia mojego zbawienia

Kolorowo i promieniście

Ołtarz znakiem i źródłem jedności

Egzamin z patriotyzmu zdajemy codziennie

Modlitwa przed drogą

Św. Jan Chrzciciel wzorem dla Ciebie i dla mnie

Uroczystości rocznicowe w Poznaniu

Kościół musi nawoływać do zgody

VIII Koncert Prymasowski

Pod opieką Pani Fatimskiej

Prymas dla Aletei

#SynodMłodych2018

Z błogosławieństwem

Dialog polsko-polski konieczny i naglący