Prośba o błogosławieństwo

Aby ubiegać się o okolicznościowe błogosławieństwo Księdza Prymasa należy:

 • napisać prośbę podpisaną przez Księdza Proboszcza parafii, w której mieszkają osoby mające je uzyskać
 • w przesłanym piśmie zamieścić imiona i nazwiska osób, którym ma być ono udzielone (w przypadku nowożeńców również nazwisko panieńskie żony), datę wydarzenia (w przypadku rocznicy sakramentu małżeństwa – datę ślubu) oraz uzasadnienie prośby
 • dostarczyć prośbę do sekretariatu Prymasa Polski z miesięcznym wyprzedzeniem

Prośbę o błogosławieństwo można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 • wysyłając listownie na adres:
  Sekretariat Prymasa Polski
  ul. J. Łaskiego 7
  62-200 Gniezno
 • przesyłając skan podpisanej prośby pocztą elektroniczną na adres: biuro@prymaspolski.pl
 • składając osobiście w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, ul. Jana Łaskiego 7

Ogólne warunki udzielania okolicznościowego błogosławieństwa przez Prymasa Polski:

 • błogosławieństwo udzielane jest nowożeńcom, a także małżonkom przeżywającym swoje jubileusze (25, 50, 60 i 70 lat)
 • błogosławieństwo można otrzymać także z innych szczególnych okazji (pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: biuro@prymaspolski.pl)
 • błogosławieństwo udzielane jest zawsze na wniosek Księdza Proboszcza parafii, w której mieszkają osoby mające je otrzymać