Cześć ich pamięci

Święto Niepodległości 2022

Święto Niepodległości TRANSMISJA

Obrady Komisji Wspólnej

Wierność w sprawach małych

Jubileusz Studium Muzyki Kościelnej

Bogarodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. U Twego Syna, Gospodyna, Matko zwolena, Maryja! Ziści nam, spuści nam.
Kyrie eleison.

Twego Syna Chrzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jenże Cię prosimy, To dać raczy, Jegoż prosimy. Daj na świecie zbożny pobyt, Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.