Potrzeba ludzi przebaczenia

Nawet jedna ofiara to byłoby za dużo

Abp Polak delegatem KEP ds. ochrony małoletnich

Prymas na zebraniu KEP

Modlimy się o odwagę i siłę

Kapłański Dzień Skupienia

POŚCIĆ, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. MODLIĆ SIĘ, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać JAŁMUŻNĘ, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.

papież FRANCISZEK