Prymas z młodymi

Patron Polski i Prymasów

Przesłanie papieża Franciszka

Historia według dzieci

600-lecie prymasostwa – PROGRAM

Sześć wieków temu, podczas Soboru w Konstancji, Arcybiskup Gnieźnieński Mikołaj Trąba uzyskał dla siebie i swoich następców tytuł Prymasa Polski. Nie bez powodu honor i zadanie pierwszeństwa w miłości we wspólnocie Kościoła w Polsce przypadł gnieźnieńskiej stolicy. Jest ona bowiem związana z samymi początkami chrześcijaństwa na ziemiach piastowskich, z misyjną działalnością i męczeńską śmiercią     świętego Wojciecha.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      papież Franciszek