Pielgrzymka jest modlitwą

Nie będziecie się lękać!

Błogosławieństwo na drogę

75. rocznica Powstania Warszawskiego

Prymas z pielgrzymami

„Nie tak będzie u was”

„Kto prawdziwie kocha, musi być gotowy oddać swoje życie za przyjaciół swoich. I choć różne są formy tej gotowości, niewątpliwie zachwyca i przekonuje ten NAJPROSTSZY, codzienny, złożony z prostych i czytelnych gestów miłości, sam w sobie niepretensjonalny, zdolny kochać drugiego takim, jakim on jest, z jego ograniczeniami i niedoskonałościami”.

Prymas Polski