Fundacja św. Józefa na pomoc skrzywdzonym

Bogarodzico, czekamy!

Z Gniezna do Kamerunu

Wiara to nie „supermoc”

Ktokolwiek idzie za Chrystusem…

Beatyfikacja wkrótce

„Mówiąc mój Kościół, moja parafia, nie możemy zamykać się w sobie. Kościół to nie twierdza, w której można schronić się przed tym złym światem. Przecież Jezus nie zatrzymuje swoich uczniów za zamkniętymi drzwiami Wieczernika, ale posyła ich na świat przypominając, że muszą być świadomi trudnej, a czasem wrogiej rzeczywistości, która ich czeka. Odpowiedzią jednak nie jest brutalny atak na tych, którzy nas atakują. Odpowiedzią jest MODLITWA”.

Prymas Polski