XI Zjazd Gnieźnieński o wolności

Prymas w Chojnicach

Liderzy AK w Gnieźnie

TY udzielasz przebaczenia

Prymas dla Aletei

WIELKI POST to droga nawrócenia. To droga pokuty i umartwienia, które jednak nie są celem samym w sobie, ale służą temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą chrześcijańską tożsamość, abyśmy narodzili się na nowo z wysoka, z Bożej miłości. To droga od niewoli ku wolności. To droga od cierpienia ku radości, od śmierci do życia.

 

Prymas Polski