Prymas w wywiadzie dla WP

Pomoc zranionym w Kościele

Przed beatyfikacją – list Prymasa Polski

Jesteście nadzieją i szansą

Abp Polak słowami Prymasa Tysiąclecia

Pamiętajmy o pomordowanych

BÓG jest życiem. Bóg jest źródłem życia. Bóg jest Panem życia. Przez Niego – jak wierzymy – stał się świat i człowiek. W Nim wszystko ma istnienie. W Nim także wszystko odnajduje swój sens i ostateczny cel. I w Nim również sam człowiek może dopiero poznać i zobaczyć kim tak naprawdę jest, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

Prymas Polski