Przypowieść o komunii

Boga trzeba mieć nie tylko na ustach

Prymas do bierzmowanych

Nie uczone słowa, ale przykład życia

Tertio Millennio

Tylko życie połamane jak chleb ma sens

„Bądź w swym życiu WIERNY! Służ swoim życiem i powołaniem! Przekraczaj swoje słabości i ofiaruj siebie bez lęku Bogu i drugiemu człowiekowi! Zaangażuj się i zobacz, że ten świat naprawdę może być lepszy, gdy będzie więcej osób, które są gotowe i mają odwagę nieść w łonie jutro i uwierzyć w przemieniającą moc Bożej miłości”.

Prymas Polski