Pan zmartwychwstał. On żyje i chce abyś żył!

Szukajmy Go, Żyjącego!

Każdy ma swoją drogę do pustego grobu

Wpatrujmy się w Krzyż

Ludzie Eucharystii to ludzie jedności

Prymas do kapłanów

 

 

„Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na JEGO głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu”.

 

J 20,4-7