Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Bogdana Wojtusia

1 listopada – apel Prymasa Polski

Transmisje pogrzebu bp. Bogdana Wojtusia

Zmarł bp senior Bogdan Wojtuś

ROZPORZĄDZENIE Prymasa Polski

DYSPENSA

„Bolesne i godne potępienia są działania protestujących, którzy niszczą pomniki, elewacje kościołów, przerywają sprawowane tam Msze święte. To profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody. Nie wolno nam jednak odpowiadać tym samym (…) Apelując do osób protestujących o szacunek dla miejsc świętych, proszę jednocześnie Was, Siostry i Bracia, abyście nie odpowiadali agresją. Naszą reakcją ma być modlitwa i ekspiacja za dokonane profanacje. Proszę Was wszystkich, aby Kościół nadal był miejscem otwartym dla każdego człowieka, przestrzenią pojednania, zgody i wzajemnego szacunku. Niech przyświecają nam w tym słowa św. Pawła: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Nikomu złem za złe nie odpłacajcie”.

Prymas Polski