Świętowojciechowe i prymasowskie

Błogosławieństwo dzieci

600-lecie prymasostwa w Polsce

Przepraszajmy i dziękujmy

Ku czci św. Wojciecha

Dobrze pojęty patriotyzm nie zamyka w sobie i nie zasklepia, lecz właśnie otwiera na innych. Wyraża miłość do Ojczyzny i buduje wspólnotę narodu, nikogo z niej arbitralnie nie wykluczając i nie wyłączając. Ma w sobie moc integrującą i jednoczącą, pozwalającą każdemu czuć się w świecie u siebie. I takiej właśnie postawy nam dziś potrzeba. Takiej trzeba nam wpierw samemu cierpliwie się uczyć. Do takiej też wychowywać innych.

Prymas Polski