Pokój! Pokój dalekim i bliskim!

Prymas w Inowrocławiu

Przyjmować, chronić, promować i integrować

Spotkanie Korpusu Dyplomatycznego

Ekumenicznie

Dzień Migranta i Uchodźcy

Gniezno także jest papieskie

Prymas w „Słonecznej Przystani”

Posiedzenie Rady Instytutu

Betlejem w Poznaniu

Kolędowanie z monarchami

Bóg jest dla WSZYSTKICH

Opłatek akademicki

Rok przed nami

Z nadzieją i wdzięcznością