Rozporządzenie Prymasa Polski (17.04.2020)

Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia

W odpust świętowojciechowy tylko Msza św.

Triduum Paschalne GALERIA

W Chrystusie nasza nadzieja

Życzenia Prymasa Polski

Wigilia Paschalna

…wybaw nas Panie!

Liturgia Męki Pańskiej

Eucharystia jest szkołą miłości

Nie bójcie się! On jest.

Triduum Sacrum ON-LINE

Chłopaku! Dziewczyno! Wstań!

Jezu, ufamy Tobie

W godzinie śmierci Jana Pawła II