Prośba o patronat

Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w komitecie honorowym należy:

 • wypełnić wniosek z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia/wydarzenia >>> WNIOSEK
 • dostarczyć wniosek do sekretariatu Prymasa Polski w terminie minimum 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia/wydarzenia.

dot. archidiecezji gnieźnieńskiej

Jeśli wniosek dotyczy koncertu lub innego wydarzenia artystycznego, które ma odbyć się w kościele lub w innym miejscu przeznaczonym do sprawowania kultu na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, należy uprzednio skierować:

 • prośbę do księdza proboszcza lub rektora kościoła o zgodę na udostępnienie tego miejsca (ksiądz proboszcz lub rektor kościoła zgodnie z zasadami obowiązującymi w archidiecezji gnieźnieńskiej skieruje wniosek do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie);
 • w przypadku koncertu prośbę do księdza kan. Dariusza Sobczaka, przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej, w celu uzyskania akceptacji planowanego repertuaru, na adres: darium@wp.pl

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 • wysyłając listownie na adres:
  Sekretariat Prymasa Polski
  ul. J. Łaskiego 7
  62-200 Gniezno
 • przesyłając skan podpisanego wniosku pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@prymaspolski.pl
 • składając osobiście w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, ul. Jana Łaskiego 7

Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Prymasa Polski w komitecie honorowym:

 • o patronat honorowy lub udział Prymasa Polski w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięcia/wydarzenia
 • w odpowiedzi na złożony wniosek organizator przedsięwzięcia/wydarzenia otrzyma pisemną informację zawierającą zgodę lub odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Prymasa Polski w komitecie honorowym
 • w przypadku przedsięwzięcia/wydarzenia organizowanego poza archidiecezją gnieźnieńską wymagane jest objęcie powyższego przedsięwzięcia/wydarzenia honorowym patronatem przez biskupa miejsca

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub udział Prymasa Polski w komitecie honorowym jest upoważniony do:

 • zamieszczenia herbu metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski (do pobrania TUTAJ) oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Prymasa Polski w komitecie honorowym w oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia/wydarzenia
 • umieszczenia na stronie internetowej organizatora/przedsięwzięcia/wydarzenia linku do strony Prymasa Polski www.prymaspolski.pl lub strony archidiecezji gnieźnieńskiej www.archidiecezja.pl
 • przesłania relacji i zdjęć z przedsięwzięcia/wydarzenia na adres kruszyk@swietywojciech.pl w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.prymaspolski.pl i www.archidiecezja.pl

Pytania dotyczące patronatu lub udziału w komitecie honorowym można kierować drogą elektroniczną: sekretariat@prymaspolski.pl