Ekumeniczna Droga Wolności

Rozpoczął się XI Zjazd Gnieźnieński

Gnieźnieńska szkoła dialogu

Prymas przed XI Zjazdem Gnieźnieńskim

Krzyż bez Chrystusa to karykatura chrześcijaństwa

Moto-Lednica w Gnieźnie

„Nie bez przyczyny mówi się, że właśnie trudne tematy trzeba wpierw Bogu przedstawić w modlitwie. Z modlitwy bowiem płynie odwaga i zaangażowanie w życiu. MODLITWA nawraca nas ku Bogu i ku człowiekowi. W tym dialogu człowiek znajduje nie tylko konieczną pomoc, ale i właściwe rozeznanie. Tak też dokonuje się w nas oczyszczenie, dzięki któremu otwieramy się na Boga i stajemy zdolni do służby ludziom”.

Prymas Polski