Pielgrzymka diecezji bydgoskiej

Niedziela Dobrego Pasterza LIST

Mesco dux Poloniae baptizatur

20-lecie diecezji bydgoskiej

Zmartwychwstał!

Zmartwychwstały jest naszą nadzieją!

Życzenia Prymasa Polski

Liturgia Wielkiego Piątku

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Msza św. Krzyżma

Potrzebujemy Wielkiego Tygodnia

Droga krzyżowa ulicami Gniezna

…byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny

Chcesz poznać Jezusa, patrz na krzyż

Per Mariam ad Iesum