Bez bliskości, w parafii wieje chłodem

„… zło z wnętrza pochodzi”

Priorytetem jest więź z Bogiem

Dzień Katechetyczny

Prymas na Jasnej Górze

Tym, co ratuje Kościół jest wiara

Prymas do stypendystów FDNT

Kościół nie jest przeciwko ekologii

Naszym przeznaczeniem jest Bóg

800-lecie śmierci św. Dominika

Prymas do pielgrzymów: Potrzebujemy dziś światła nadziei

Pątnicy dotarli na Jasną Górę

TRANSMISJA z Jasnej Góry

Laurki na urodziny kard. Wyszyńskiego

Błogosławieństwo na drogę