Herb biskupi

Słowa biskupiego zawołania zaczerpnięte zostały z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (por. Rz 10,9) Quia si confitearis in ore tuo: Dominum Iesum!, et in corde tuo crederis quod Deus illum excitavit ex mortuis, salvus eris (Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie). Słowa te stanowią jedną z najstarszych, pierwotnych formuł chrześcijańskiej wiary. Świadczy o tym m.in. użycie słowa wyznać confiteri – oznacza tyle co uroczyście wyznać, głośno wymówić wyznanie wiary podczas liturgii, zwłaszcza chrztu świętego, a w konsekwencji sercem uwierzyć, czyli w sercu okazać posłuszeństwo wiary. Formuła ta wyraża całą treść wiary chrześcijańskiej – świadczy o tym kategoryczny wymóg spełnienia warunku koniecznego do zbawienia (jeśli wyznasz – osiągniesz zbawienie). Jest więc ona skrótem, w którym mieszczą się wszystkie inne prawdy. Treść wyznania stanowią słowa: JEZUS JEST PANEM. A zatem istotą chrześcijańskiej wiary jest wyznawanie Jezusa jako Pana. Tytuł Pan Kyrios był przyznawany Jezusowi od samego początku. Wyrażał prawdę, że Chrystus jest Zmartwychwstałym. Gdyby tak nie było, próżne byłoby nasze przepowiadanie i próżna nasza wiara.

Herb biskupi nawiązuje do słów podstawowego przesłania biskupiego posługiwania Dominum confiteri Iesum – dlatego w tarczę herbu wpisany został starożytny monogram Chrystusa Zmartwychwstałego. Nawiązuje również do miejsca posługi biskupiej – prymasowskiej archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej, której patronem jest św. Wojciech, biskup i męczennik. Korona cierniowa otaczająca monogram odwołuje się wprost do czczonego w Gnieźnie męczennika. Całość kompozycji – wpisanie monogramu w koronę cierniową – została zaczerpnięta z podobnego przedstawienia wygrawerowanego na czarnej, bazaltowej podstawie srebrnego relikwiarza-trumienki św. Wojciecha, znajdującego się w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.