Prymas Polski dla KAI

Rada Stała KEP wzywa do modlitwy i dialogu

Prymas Polski pisze do wiernych

Prymas apeluje o wzajemny szacunek i nie pogłębianie podziałów

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Bogdana Wojtusia

1 listopada – apel Prymasa Polski

Nie można oczekiwać od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie. Proszę zatem, aby wzorem CHRYSTUSA odrzucić każdy rodzaj przemocy (…) Musimy wciąż pamiętać słowa św. Pawła, które tylekroć powtarzał nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

Prymas Polski