Kondolencje po śmierci ks. dr. W. Wójtowicza

Prawda i jedność

Spotkanie w DOM-u

To zakłamywanie historii

XXIII Dzień Judaizmu

Prymas w „Słonecznej Przystani”

BÓG jest życiem. Bóg jest źródłem życia. Bóg jest Panem życia. Przez Niego – jak wierzymy – stał się świat i człowiek. W Nim wszystko ma istnienie. W Nim także wszystko odnajduje swój sens i ostateczny cel. I w Nim również sam człowiek może dopiero poznać i zobaczyć kim tak naprawdę jest, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

Prymas Polski