Per merita Sancti Adalberti…

Uroczystymi nieszporami o św. Wojciechu oraz wieczorną procesją z relikwiami męczennika rozpoczęły się w sobotę 27 kwietnia w Gnieźnie dwudniowe uroczystości odpustowe ku czci głównego patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. Obchody gromadzą rokrocznie pielgrzymów, duchownych i biskupów z Polski i zagranicy.

Wieczornemu nabożeństwu w katedrze gnieźnieńskiej przewodniczył i kazanie wygłosił bp Jerzy Mazur z Ełku. W swoim słowie, nawiązując do najdawniejszych dziejów Polski, tak ściśle związanych z chrześcijaństwem, które umocniła męczeńska śmierć św. Wojciecha, przypomniał za św. Janem Pawłem II, że „bez Chrystusa nie zbudujemy przyszłości Polski, która byłaby szczęśliwą ojczyzną nas wszystkich”.

„O tym dobrze wiedział Mieszko I i pokolenia naszych rodaków. O tym powinni wiedzieć wszyscy, którzy pełnią dzisiaj władzę i będą ją pełnić w przyszłości w naszej ojczyźnie – że bez Chrystusa nie zbudujemy przyszłości Polski, nie damy szczęścia człowiekowi, bo odbieramy mu najwspanialszy punk oparcia w życiu. Tym punktem oparcia jest nasza wiara w Boga. Nie pozwólmy odebrać sobie tego punktu oparcia, ośmieszać wartości chrześcijańskich i rozbijać jedności w naszej ojczyźnie. Nie pozwólmy, żeby nas upokarzano złem i kłamstwami. Nie pozwólmy, aby w naszej ojczyźnie zabijano bezbronne nienarodzone dzieci, bo naród, który zabija własne dzieci nie ma przyszłości. Szukajmy zawsze prawdy, miłości, pokoju, nadziei – wartości, które przyniósł na świat Chrystus zmartwychwstały, a Kościół je głosi. Tutaj przy grobie św. Wojciecha chce się powiedzieć: odwagi!” – wołał biskup ełcki.

Nawiązał też do misyjnej działalności św. Wojciecha, przypominając o przypadającej w tym roku 50. rocznicy posłania z archidiecezji gnieźnieńskiej pierwszych misjonarzy fidei donum.

„Tego ducha misjonarskiego, ducha św. Wojciecha, my wszyscy potrzebujemy, by w tym zsekularyzowanym świecie głosić dobrą nowinę o życiu wiecznym, by nieść Chrystusa jako jedynego Zbawiciela na peryferie i aż po krańce ziemi” – podkreślił bp Mazur.

„Dzisiaj – kontynuował – w rzeczywistości polskiej, potrzebne jest duszpasterstwo misyjne, potrzebni są duszpasterze w duchu nowej ewangelizacji, którzy mają serce i umysł misyjny. Taki kapłan, o misyjnym sercu i umyśle, nie czeka biernie na tych, którzy odeszli od Kościoła i Boga, ale wyrusza w drogę, by szukać zagubionych w wierze, wyrusza razem ze świeckimi, świadomymi swojej misji w Kościele”.

Pod koniec nabożeństwa Prymas Polski abp Wojciech Polak pobłogosławił płaszcze dla ośmiu nowych braci Towarzystwa św. Wojciecha, które krzewi kult patrona w archidiecezji gnieźnieńskiej i sąsiedniej diecezji bydgoskiej. Modlitwę prowadził śpiewem Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka.

Po zakończeniu nieszporów przy biciu w dzwon św. Wojciech z katedry gnieźnieńskiej wyruszyła procesja z relikwiami św. Wojciecha i relikwiami innych świętych i błogosławionych, która przeszła ulicami Gniezna do kościoła św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim, gdzie do późnych godzin nocnych trwało czuwanie przy relikwiach męczennika.

W procesji, której przewodniczył abp Tomasz Peta, metropolita Astany w Kazachstanie, uczestniczyli licznie duchowni, osoby życia konsekrowanego, mieszkańcy Gniezna i przybyli pielgrzymi. Razem z nimi szli włodarze miasta, przedstawiciele różnych bractw i zakonów, członkowie wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, harcerze, młodzież, dzieci, delegacje z feretronami, pielgrzymi w strojach ludowych różnych części Polski.

Na zakończenie procesji, po podziękowaniach Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, głos zabrali biskupi przybyli z zagranicy.

„Bez Chrystusa nie ma Polski, nie ma Polski wolnej, nie ma Europy” – mówił kard. Dominik Duka, emerytowany arcybiskup i prymas Pragi.

„Jaka władza by nie była, Kościół zawsze będzie Kościołem. Takie przekonanie miał św. Wojciech” – przypomniał abp. Tomasz Peta, prosząc o modlitwę o pokój i cytując słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, że najbardziej się do osiągnięcia pokoju przyczynimy, gdy po powrocie do domu jeszcze bardziej będziemy kochać swoich bliskich.

Bp Algirdas Jurevičius, biskup diecezji telszańskiej na Litwie przyznał, że przybył wraz z duchownymi do Gniezna, by podziękować za świadectwo św. Wojciecha i świadectwo wiary współczesnych chrześcijan, bo Europa i świat bardzo go dziś potrzebują. „Tylko razem i w jedności zwyciężymy i rozwiążemy wszystkie problemy” – mówił.

Wieczorne spotkanie na Wzgórzu Zbarskim zakończył Apel Jasnogórski i błogosławieństwo, którego uczestnikom uroczystości udzielili wszyscy obecni biskupi z przewodniczącym KEP abp. Tadeuszem Wojdą i Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem na czele.

W niedzielę rano srebrna trumna z relikwiami św. Wojciecha przeniesiona zostanie na plac przy katedrze gnieźnieńskiej, gdzie sprawowana będzie uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem i z homilią metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. W czasie Eucharystii Prymas Polski przekaże przedstawicielom młodych księgę Pisma Świętego. Zostaną również poświęcone i nałożone krzyże misyjne misjonarzom mającym wkrótce wyjechać na misje.

Gniezno jest miejscem kultu św. Wojciecha od przeszło tysiąca lat. Ciało biskupa praskiego, po jego męczeńskiej śmierci w 997 roku, sprowadził do Gniezna i pochował w miejscowym kościele Bolesław Chrobry. W 1000 roku pielgrzymujący do grobu męczennika cesarz niemiecki Otton III ogłosił utworzenie pierwszej samodzielnej polskiej metropolii kościelnej ze stolicą w Gnieźnie, na której czele stanął brat św. Wojciecha bł. Radzym Gaudenty.

Mimo dziejowych zawieruch kult św. Wojciecha na przestrzeni dziejów nie ustał. Dokumenty wystawiane w oktawie świętowojciechowego wspomnienia przez książąt wielkopolskich wskazują, że już od XIII wieku odbywały się w Gnieźnie mniej lub bardziej uroczyste obchody. W obecnej formie uroczystości zaczęły być organizowane w XX wieku i z czasem zyskiwała na kolorycie i znaczeniu. Szczególnie pamiętane są w Gnieźnie odpusty odbywające się w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku, z udziałem bł. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły, wówczas jeszcze arcybiskupa krakowskiego, a później papieża Jana Pawła II. W tym roku sobotnie obchody zbiegły się z 10. rocznicą jego kanonizacji.

Dwudniowym obchodom odpustowym towarzyszy hasło „Służyć i dać życie – pielgrzymi nadziei”, które nawiązuje do przyszłorocznych wydarzeń i rocznic: zapowiedzianego w Kościele powszechnym  w 2025 roku Roku Świętego, a lokalnie 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego i 1025. rocznica utworzenia archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej, pierwszej i najstarszej na ziemiach Polski.

B. Kruszyk KAI
Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski

 

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter