Jaką miarą mierzyć człowieka?

Nie tylko miarą sił fizycznych, nie miarą zmysłów, wiedzy czy inteligencji trzeba mierzyć człowieka, ale trzeba go mierzyć miarą serca, sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu – przypomniał 7 lipca w Warszawie abp Wojciech Polak inaugurując 35. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży.

Nawiązując do słów papieża Jana Pawła II i czytanej tego dnia Ewangelii Prymas Polski przypomniał, że tylko w świetle prawdy o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku możemy stawiać pytania o nas samych, o nasze człowieczeństwo i tylko w tym świetle znajdziemy odpowiedź. Bo kimże jestem ja, człowiek? – pytał abp Polak. – Czy jestem tylko samym ciałem? A może jestem jakimś wcielonym duchem? Czy tylko i jedynie istotą myślącą? Czy też tylko homo faber, czyli wytwórcą, a więc człowiekiem pracy? Katechizm Kościoła Katolickiego – kontynuował – mówi nam, że człowiek jest osobą obdarzoną duchową i nieśmiertelną duszą, jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, powołaną i przeznaczoną do szczęścia wiecznego, posiadającą duchowe władze rozumu i woli, obdarzoną wolnością, tym szczególnym znakiem obrazu Bożego w nas, zranioną wprawdzie grzechem, jak ościeniem dla ciała, ale w Jezusie Chrystusie, odkupioną i niejako stworzoną na nowo, stworzoną do spotkania, do dialogu, do relacji. Nie można więc pytania o człowieka zredukować czy ograniczyć tylko do wskazania jednego obszaru. Nie można mówić, że liczą się tylko siły fizyczne, że trzeba wciąż rozwijać tylko bogactwo zmysłów w kontakcie ze światem stworzonym, czy doskonalić tylko samą wiedzę, która pozwala nam wciąż przesuwać granice ludzkiego poznania.

„Od trzydziestu pięciu lat warszawska międzynarodowa parafiada przypomina nam i mówi, że przecież chodzi o każdego i o całego człowieka – podkreślił abp Polak. – Chodzi o młodego człowieka i jego integralne wychowanie, o pełny rozwój w wymiarze fizycznym, kulturalnym i duchowym, że prawdziwe bogactwo młodych ludzi tkwi w tym, kim oni tak naprawdę są, co dla niech jest ważne, jak potrafią doskonalić i rozwijać wszystkie swoje umiejętności i talenty, jak potrafią razem tworzyć i razem budować swoją przyszłość – wskazał Prymas Polski życząc uczestnikom parafiady wielu dobrych przeżyć i przypominając słowa papieża Franciszka, że dziś tak bardzo potrzebujemy pedagogiki pokoju, krzewienia kultury dialogu i pokoju, począwszy od codziennych relacji międzyludzkich, a skończywszy na tych między ludami i narodami. Jeśli więc świat sportu przekazuje jedność i spójność, może stać się potężnym sojusznikiem w budowaniu pokoju.

Homilia Prymasa Polski

Rozpoczęta 7 lipca 35. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży potrwa do 12 lipca, a Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka oraz uroczysta inauguracja zawodów z ceremonią zapalenia Znicza Parafiadowego miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. W kolejnych dniach uczestnicy rywalizować będą w kilkunastu dyscyplinach i kilkudziesięciu konkurencjach sportowych, konkursach wiedzy i konkursach artystycznych, a także przeglądach wokalnych, teatralnych i tanecznych. Parafiada to także wydarzenia religijne w wyjątkowym klimacie dużego namiotu spotkań i małego namiotu adoracji. To możliwość modlitwy w najbardziej znanych świątyniach stolicy i spotkania z ciekawymi gośćmi.

Fot. Archiwum PP, Stowarzyszenie Parafiada

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter