Podsumowania

Błogosławieństwo na drogę

Betlejem dzieje się tu i teraz

Życzenia Prymasa Polski

W ubóstwie, nie w przepychu

Opłatek zakonnej rodziny

Prymas u księży seniorów

Czekając na Boże Narodzenie

Opłatek dziekański

Czcigodny Sługa Boży

Jasełka u „Małych Piastów”

Światło z Betlejem w Gnieźnie

Z braćmi

Spotkanie misyjnej rodziny

W cierpiących dotykamy Boga