Bądźcie pasterzami, nie funkcjonariuszami

„Bądźcie pasterzami, nie funkcjonariuszami. Bądźcie mediatorami, nie pośrednikami. Bądźcie sługami, nie panami. Bądźcie braćmi, nie najemnikami” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak do diakonów Artura i Piotra, którym 25 maja w katedrze gnieźnieńskiej udzielił święceń kapłańskich.

„Nie jesteście tu dla siebie samych. Nie jesteście tu, bo tak zapragnęliście zrealizować swoje marzenia, bo sobie to zaplanowaliście. Wezwani przez Kościół, odpowiedzieliście przed chwilą adsum – jestem, bo w sposób dojrzały i całkowicie wolny, zawierzając Panu Jezusowi, Jego powołaniu i wybraniu was, pragniecie dać Mu odpowiedź całym swoim życiem” – mówił do wyświęcanych abp Wojciech Polak przypominając im, że ta odpowiedź nie jest na chwilę, nie jest na jakiś czas, ale jest dosłownie na całe życie. Można bowiem sakrament kapłaństwa zaniedbać, ale on nigdy nie zniknie, nigdy nie przestanie istnieć, raz udzielony wyciska bowiem w człowieku niezatarty duchowy ślad, jest i zawsze będzie – jak pisał w Pastores dabo vobis Jan Paweł II – niczym ogień tlący się w popiele.

„Trzeba więc przyjąć ten dar i strzec go jako dar, a stamtąd wszystko wypływa, kontemplując ten dar” – mówił za papieżem Franciszkiem Prymas przypominając wyświęcanym, że mają być „solą ziemi i światłem świata”, a solą jest ten uczeń – wskazał raz jeszcze za Franciszkiem, który „nie szuka w życiu aprobaty i braw, ale stara się być pokorną i konstruktywną obecnością, będąc sam wierny naukom Jezusa”. Światło zaś ma świecić przed ludźmi i ma świecić wszystkim. Nie jest więc „tylko dla wybranych, dla niektórych, ale dla wszystkich, nie dzieli, nie wyklucza, nie segreguje, lecz włącza i jednoczy, przybliża i oświeca”.

„Jesteśmy więc jak świeca, która płonie, która się spala, która traci, wypala się z miłości do Boga i do ludzi” – wskazał arcybiskup gnieźnieński przypominając raz jeszcze neoprezbiterom, że służyć będą nie sobie, ale Chrystusowi i Kościołowi, i w służbie tej istotne jest nie tylko to, co będą czynić na mocy udzielonego im sakramentu święceń, ale w jaki sposób będą to czynić.

„Bądźcie więc, moi drodzy Synowie pasterzami, nie funkcjonariuszami. Bądźcie mediatorami, nie pośrednikami. Bądźcie sługami, nie panami. Bądźcie braćmi, nie najemnikami” – powtórzył za papieżem Franciszkiem abp Polak wskazując, że kapłan musi żyć w ścisłej relacji z realnym życiem ludzi, musi być wśród ludzi i dla ludzi, by im pomagać w dążeniu do Boga. Wierni bowiem pragną pasterzy na wzór Jezusa, a nie urzędników czy fachowców od sacrum.

„Dlatego, Siostry i Bracia, zwracam się do wszystkich tutaj obecnych i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. I módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa, Kapłana i Pasterza” – prosił na koniec abp Polak.

homilia Prymasa Polski

Uroczysta Msza św. sprawowana była w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem rodzin i przyjaciół neoprezbiterów. Eucharystię koncelebrowali: bp Radosław Orchowicz, kanonicy Kapituły Prymasowskiej, moderatorzy z ks. Tomaszem Krzysztofiakiem, p.o rektora gnieźnieńskiego PWSD oraz proboszczami rodzinnych parafii nowo wyświęconych ks. Krzysztofem Prusem i ks. Waldemarem Mazurem. Obecni byli księża z całej archidiecezji gnieźnieńskiej.

Nowi księża archidiecezji gnieźnieńskiej:

Ks. Artur Gołańczyk, pochodzi z parafii pw. św. Stanisława BM w Żydowie. Będzie wikariuszem w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie
Ks. Piotr Mroczkowski, pochodzi z parafii pw. św. Urszuli w Wilczynie. będzie wikariuszem w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy.

Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski

 

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter