100. rocznica śmierci Jadwigi Zamoyskiej

„Służebnica Boża Jadwiga Zamoyska to kobieta, która całym sercem realizowała powołanie do życia chrześcijańskiego” – mówił w Poznaniu abp Wojciech Polak.

W poznańskiej katedrze modlono się w intencji beatyfikacji Jadwigi Zamoyskiej, wybitnej Polki, patriotki, pedagoga, wiernej żony i oddanej matki, kandydatki na ołtarze Kościoła, w 100. rocznicę jej śmierci.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gądecki. Na początku Eucharystii metropolita poznański przypomniał, że generałowa Zamoyska niestrudzenie pracowała nad leczeniem narodu. Przypomniał jej słowa, że „narody są uleczalne pod tym jednak warunkiem, że jeżeli chwycą się właściwych do podźwigania środków, tzn. że wykształcą w sobie te właśnie cnoty których brak zgubił poprzednie pokolenia”.

W homilii Prymas Polski zauważył, że służebnica Boża Jadwiga Zamoyska była „jedną z osób obdarowanych na chrzcie łaską świętości, które podjęły w swoim życiu wezwanie Chrystusa do służby innym”.

Podkreślił, że generałowa nie tylko niosła Ewangelię w swym życiu, ale była gotowa dać swoją duszę.

„Wszystkie przymioty ducha zaowocowały w powołanych przez nią dziełach, od paryskiego Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Społecznego Matki Bożej Dobrej Rady aż po Szkołę Domowej Pracy Kobiet, częściej zwaną Zakładem Kórnickim, będącą pierwszą Szkołą Gospodarstwa Domowego na ziemiach polskich” – stwierdził abp Polak.

Metropolita gnieźnieński przypomniał, że najważniejszym elementem jej troski i działalności najpierw w Kórniku, potem do Lubowni na Spiszu i Kalwarii Zebrzydowskiej, a później na zakopiańskich Kuźnicach, było dzieło wychowania młodych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet.

„Szkoły Jadwigi Zamoyskiej umożliwiły w ciągu lat swojej działalności kilku tysiącom absolwentek zdobycie nowoczesnej wiedzy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, ale także pozyskanie głębokiej formacji religijnej, ukształtowanie patriotyzmu i przygotowanie do wychowania własnych dzieci. Były szkołami życia i dla życia” – zaznaczył Prymas Polski.

homilia Prymasa Polski

Jadwiga Zamoyska urodziła się w 1831 r. Była córką Tytusa Działyńskiego, znanego wielkopolskiego działacza politycznego i mecenasa sztuki. W wieku 21 lat wyszła za mąż za Władysława Zamoyskiego, generała i polityka związanego z paryskim Hotelem Lambert.

W 1880 r. założyła w Paryżu zrzeszające kobiety Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne pod opieką Matki Bożej Dobrej Rady. W okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości prowadziło ono na ziemiach polskich szkoły gospodarcze oraz koła społeczno-religijne.

Po powrocie do rodzinnego Kórnika założyła tu w 1882 r. Szkołę Domowej Pracy Kobiet, która zyskała poparcie Kościoła. Program nauczania obejmował wychowanie religijne i zajęcia praktyczne z szycia, haftu i gotowania oraz naukę rysunku, geografii, historii i literatury. W 1885 r. władze pruskie wydaliły Zamoyską z Kórnika, która przeniosła szkołę na południe Polski.

Zmarła 4 listopada 1923 r. w Kórniku. Została pochowana w krypcie rodziny Zamoyskich w miejscowym kościele parafialnym Wszystkich Świętych. W Poznaniu od 1992 r. istnieje Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej.

Kościół poznański, widząc i przyjmując jej święte życie oraz realizację chrześcijańskiego powołania, 27 listopada 2012 roku rozpoczął jej proces beatyfikacyjny. Generałowa Zamoyska jest jedną z patronek roku 2023, ustanowionych przez Sejm RP.

KAI
Fot. Robert Woźniak

 

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter