Świadectwo najlepszą akcją powołaniową

Szkolenie w COD

Rok Prymasowski

Dzień Judaizmu

Prymas w Kopenhadze

Betlejem w Kołdrąbiu

Pomagając innym, pomagamy sobie

Odwaga mędrców

Kolędowanie z monarchami

Spotkanie z wykładowcami

Prymas w Nowy Rok

Podsumowując…

Obrady Komisji Duchowieństwa KEP