Wszystko odnajduje swój sens w Bogu

„Bóg jest życiem, jest źródłem życia, jest Panem życia. Przez Niego stał się świat i człowiek. W nim wszystko ma istnienie. W Nim wszystko odnajduje swój sens i ostateczny cel” – przypomniał w niedzielę 5 stycznia abp Wojciech Polak.

Prymas Polski przewodniczył Mszy św. i złożył życzenia noworoczne przedstawicielom środowiska akademickiego Gniezna. Doroczne spotkanie na początku nowego roku odbyło się tradycyjnie w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

W homilii Mszy św. celebrowanej w seminaryjnej kaplicy abp Wojciech Polak zwrócił uwagę na znaczenie i rozumienie słowa sens w odniesieniu do przeżytych niedawno świąt Bożego Narodzenia. Obchodzimy je bowiem – tłumaczył – nie tylko po to, aby przybliżyć się duchowo i w liturgii Kościoła przeżyć na nowo to wyjątkowe w dziejach świata i człowieka wydarzenie, ale aby poznać i przyjąć „sens tego, co się wydarzyło dla nas”.

„Dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego wyjaśnia się tajemnica człowieka” – powtórzył za św. Janem Pawłem II Prymas dopowiadając za papieżem Franciszkiem, że „Bóg staje się człowiekiem, aby odpowiedzieć na decydujące pytania dotyczące sensu naszego istnienia: kim jestem? Skąd pochodzę? Dlaczego urodziłem się w tym czasie? Dlaczego kocham? Dlaczego cierpię? Dlaczego umrę?”

homilia Prymasa Polski

Kontynuując dalej wątek znaczenia i rozumienia „sensu” metropolita gnieźnieński odwołał się do myśli Wolfharta Pannenberga, niemieckiego teologa luterańskiego i filozofa religii, którego refleksja koncentrowała się m.in. na objawieniu Boga w historii. Myśliciel ten – wyjaśnił Prymas – tłumacząc czytaną tego dnia Ewangelię św. Jana zaczynającą się od stwierdzenia: „Na początku było słowo” wyjaśniał, że „logos” (gr. słowo) nie oznacza tu jedynie samego „słowa”, ale raczej „sens”, jaki przez to słowo jest wyrażany.

„Sens jest bowiem głębią rzeczywistości, która stanowi o jego treści” – cytował Pannenberga abp Polak. – „A ponieważ sens każdego jednego wydarzenia wykracza poza to, co widzimy na własne oczy, dlatego też, aby go pragnąć, potrzebujemy słowa. Jeżeli więc teraz powiemy, że: na początku był Sens, to będziemy przez te słowa rozumieli to, że na początku było coś, co dało treść i znaczenie każdemu życiu”.

„Taka jest głębia rzeczywistości, o której się mówi, gdy używa się słowa Bóg. I ten ostateczny sens, który nadaje treść i znaczenie każdemu innemu wydarzeniu, został przekazany światu w wydarzeniu Bożego Narodzenia” – powtórzył za niemieckim filozofem abp Polak dopowiadając, że skoro tak jest, to nadaje ono także treść i sens podejmowanej na uczelniach pracy naukowej i badawczej oraz akademickiej posłudze.

Fot. kl. Michał Romel
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter