Wojciech Polak

Syn Stanisława i Marii Buczkowskiej, urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. Uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie od 1991 r. Stopień doktora uzyskał w 1996 r. Przed objęciem prymasostwa był wikariuszem parafii farnej w Bydgoszczy, sekretarzem gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego Jana Nowaka w latach 1989–1991, prefektem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie od 1995 r., adiunktem w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1998 r., rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie od 1999 r., pełnomocnikiem dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. organizacji studiów w Sekcji w Gnieźnie, rektorem kościoła św. Jerzego w Gnieźnie, kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej oraz od 2003 r. jej prepozytem, zastępcą redaktora „Studia Gnesnensia”, sekretarzem Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej. Od 2003 r. był biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej, przewodniczącym Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, przewodniczącym Referatu ds. Zakonnych, dyrektorem Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla Kapłanów. Od roku 2004 zajmował funkcję przewodniczącego Rady Wydawniczej Prymasowskiego Wydawnictwa Gaudentinum, a od roku następnego był również przewodniczącym Rady Ekonomicznej tegoż wydawnictwa. Jednocześnie był od 2006 r. delegatem Konferencji Episkopatów w Europie ds. Powołań w Europie oraz przewodniczącym Europejskiego Centrum Powołań. Od 2009 r. delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, a następnie od 2011 r. sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. W dniu 17 maja 2014 r. otrzymał od papieża Franciszka nominację na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego i Prymasa Polski. Archidiecezję objął 7 czerwca tego samego roku, a następnie odbył ingres. W Rzymie 29 czerwca 2014 r. otrzymał paliusz metropolitalny od papieża Franciszka.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter