Juliusz Dinder

Urodził się w Reszlu 9 marca 1830 r. w niezamożnej rodzinie Jana, krawca, i Katarzyny z Foxów. Jego starszy brat Franciszek był proboszczem we Fromborku. Początkowo Dinder kształcił się w progimnazjum w Reszlu, a od 1848 r. w gimnazjum w Braniewie. Następnie w braniewskim Kolegium Jezuitów (Collegium Hosianum) odbył studia filozoficzno-teologiczne i zdał egzamin dojrzałości. Święcenia niższe i wyższe otrzymał w latach 1855–1856. Na początku pełnił funkcję wikariusza w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Chrzciciela w Biskupcu na Warmii (1856–1865), następnie został proboszczem w Gryźlinach i prefektem w gimnazjum w Wysokim Kamieniu. Od 1868 r. był proboszczem w Królewcu oraz dziekanem dekanatu królewieckiego. Kanonikiem honorowym kapituły katedralnej we Fromborku został w 1883 r. Po rezygnacji Mieczysława Ledóchowskiego na urząd arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego polecił Dindera papieżowi Leonowi XIII arcybiskup Kolonii Filip Krementz. Zgodę papieża uzyskał 2 marca 1886 r., rządy w obu diecezjach objął za pośrednictwem pełnomocnika 10 kwietnia w Poznaniu i 12 kwietnia w Gnieźnie. Konsekracja odbyła się we Wrocławiu 30 maja 1866 r. Ingres do katedry poznańskiej nastąpił 8 czerwca, a do gnieźnieńskiej 30 września tegoż roku. Dinder był jedynym duchownym pochodzenia niemieckiego pełniącym tę funkcję. Jako Prymas uzyskał zgodę rządu pruskiego na ponowne otwarcie seminariów duchownych w Poznaniu i w Gnieźnie, do czego doszło w 1889 r. Ustawicznie dążył do podniesienia poziomu życia religijnego w parafiach poprzez popieranie i organizacje misji ludowych. Jego biskupem pomocniczym został Józef Cybichowski. Wikariuszami generalnymi dla Gniezna ustanowił Jana Korytkowskiego, a dla Poznania Edwarda Likowskiego, którego wkrótce wyświęcił na biskupa. Na niwie politycznej starał się działać zgodnie z linią pruskiego rządu, lecz nie był germanizatorem i okazywał poszanowanie dla wiernych narodowości polskiej. Schorowany zmarł 30 maja 1890 r. w Poznaniu i został pochowany 3 czerwca w tamtejszej katedrze, gdzie wkrótce nagrobek wykonał dlań znany rzeźbiarz Władysław Marcinkowski.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter