Józef Glemp

Syn Kazimierza i Salomei Kośmickiej, urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu. Naukę rozpoczął w szkole powszechnej w Kościelcu Kujawskim, gdzie ukończył cztery klasy. Po II wojnie światowej uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, tam zdał maturę w 1950 r. Początkowo zapisał się na Wydział Polonistyczny Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak ostatecznie w latach 1950–1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r. W latach 1956–1962 odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat w 1960 r., a cztery lata później doktorat obojga praw. W Rzymie ukończył też Studium Rotalne i otrzymał tytuł adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie do Polski był duszpasterzem w Mogilnie, kapelanem sióstr dominikanek w Mielżynie, katechetą w Ruchocinku i Witkowie, kapelanem sióstr Sacré Coeur w Polskiej Wsi k. Pobiedzisk. W 1957 r. został wikariuszem w Wągrowcu i prefektem Liceum Pedagogicznego tamże, a w roku następnym wikariuszem w Miasteczku Krajeńskim. W 1964 r. kard. Wyszyński powołał go na urząd sekretarza Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, który pełnił do 1967 r. W latach 1965–1967 był notariuszem gnieźnieńskiej Kurii Metropolitalnej. Od 1967 r. pełnił też funkcje osobistego sekretarza i kapelana prymasa Wyszyńskiego. W 1979 r. otrzymał sakrę i został biskupem warmińskim. Po śmierci kard. Wyszyńskiego w 1981 r. otrzymał nominację na arcybiskupa-metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego. Ingres do katedry w Gnieźnie odbył 13 września, a do katedry warszawskiej 24 września tegoż roku. W 1983 r. kreowany na kardynała-prezbitera tytułu S. Maria in Trastevere. W okresie stanu wojennego prowadził mediacje między władzą a przedstawicielami „Solidarności”. Powołał też Prymasowski Komitet Pomocy Internowanym, poparł ideę Okrągłego Stołu. Po zmianach w strukturze terytorialnej Kościoła w Polsce z 25 marca 1992 r. pozostał arcybiskupem-metropolitą warszawskim, ale z zachowaną godnością Prymasa Polski – kustosza relikwii św. Wojciecha (do 2009 r.). Do 1997 r. był przewodniczącym Rady Głównej, a od 1997 r. przewodniczącym Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczył też II Polskiemu Synodowi Plenarnemu. Był obecny przy wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II do kraju. Wyświęcił 39 biskupów, erygował 80 parafii, konsekrował ok. 30 kościołów, odbudował seminarium duchowne na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Brał udział w konklawe w 2005 r. (wybór Benedykta XVI), na którym był jednym z trzech skrutatorów. Był doktorem honoris causa wielu uczelni krajowych i zagranicznych, autorem licznych publikacji, w których przedstawiał swe posłanie pasterskie. W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego. Kard. Glemp zmarł w Warszawie 23 stycznia 2013 r. i został pochowany 28 stycznia w archikatedrze warszawskiej, w krypcie arcybiskupów warszawskich.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter