Henryk Muszyński

Syn Franciszka i Marii Chajewskiej, urodził się 20 marca 1933 r. w Kościerzynie. Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1951–1957, od 1960 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Rzymie od 1963 r. oraz w Jerozolimie w latach 1967–1968. Uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych w 1973 r., doktora habilitowanego w 1979 r., docenta w 1981 r. oraz profesora nadzwyczajnego w 1986 r. Przed uzyskaniem sakry biskupiej był wikariuszem parafii św. Józefa w Gdyni Leszczynkach, prefektem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz diecezjalnym referentem ds. laikatu. Od 1973 r. był adiunktem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, tam też pełnił funkcję prodziekana w latach 1981–1983 oraz dziekana Wydziału Teologicznego w latach 1985–1986. Był też kierownikiem Katedry Starego Testamentu, kuratorem archeologii chrześcijańskiej i kierownikiem Katedry Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu. W 1985 r. otrzymał święcenia biskupie i został sufraganem chełmińskim, proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, wikariuszem biskupim dla Wybrzeża Gdyńskiego, kierownikiem Diecezjalnego Studium Teologicznego w Gdyni. Dwa lata później otrzymał papieską nominację na ordynariusza włocławskiego. Mianowany 25 marca 1992 r. na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego. Ingres odbył 5 kwietnia, a następnie 29 czerwca otrzymał paliusz od papieża Jana Pawła II. W dniu 19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI przyznał mu tytuł Prymasa Polski. W 2010 r. przeszedł na emeryturę, rezygnując z funkcji arcybiskupa. Arcybiskup Muszyński dokonał reorganizacji Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Starał się o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego bł. bp. Michała Kozala. W 1994 r. podjął decyzję o przeniesieniu zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego do nowego budynku. Zabiegał o otwarcie Instytutu Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był inicjatorem i organizatorem Zjazdów Gnieźnieńskich będących kontynuacją historycznego Zjazdu Gnieźnieńskiego z 1000 r. Podczas II Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1997 r. gościł papieża Jana Pawła II i prezydentów siedmiu państw europejskich. Gdy był arcybiskupem, dokończono budowę Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów oddanego do użytku w 1997 r. Skutecznie zabiegał też o ponowne połączenie tytułu Prymasa z godnością arcybiskupa gnieźnieńskiego, co nastąpiło w 2009 r. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter