Prymas o konieczności kontynuowania dialogu

Dialog nie może zostać bezmyślnie zerwany – powiedział KAI abp Wojciech Polak komentując obecny kryzys w relacjach polsko-żydowskich. Prymas Polski podkreślił, że ludzie wierzący – Żydzi i chrześcijanie – powinni obecnie modlić się o pojednanie i dialog.

Zdaniem metropolity gnieźnieńskiego każdy kryzys, niosąc w sobie także dramatyczne sytuacje, może jednocześnie służyć oczyszczeniu czy pogłębieniu. Dotyczy to również obecnych napięć w relacjach polsko-żydowskich.

„Dzisiejszy kryzys pokazuje jak mocno, i to po obydwu stronach, ugruntowane są przekonania, które oddalają, dzielą czy wręcz uniemożliwiają wzajemne zrozumienie” – powiedział Prymas. „Z drugiej strony jako chrześcijanin zawsze mam nadzieję, że taka sytuacja może też służyć pewnemu pogłębieniu i zbudowaniu czegoś więcej, o ile będziemy chcieli siebie wzajemnie słuchać, chcieli prowadzić dialog i wspólnie szukać pozytywnych rozwiązań” – ocenił abp Polak.

Metropolita gnieźnieński z uznaniem wspominał wczorajszą wypowiedź Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, który mocno akcentował pozytywne owoce wieloletniego dialogu polsko-żydowskiego. „Być może duch modlitwy i dialogu, który tak wyraźnie obecny jest podczas corocznych obchodów Dnia Judaizmu, powinien towarzyszyć nam także teraz, w tych trudnych, kryzysowych sytuacjach. Stajemy wobec tego jako ludzie wierzący, wołający do Pana Boga w tych intencjach” – powiedział abp Polak.

Prymas ocenił, że każdy Dzień Judaizmu jest jakby nowym krokiem w dialogu polsko-żydowskim. Przypomniał też, że w tym roku ważny krok w tym względzie dokonał się w Gnieźnie, gdzie po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Uhonorowano w ten sposób czterech Wielkopolan, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

Zdaniem abp. Polaka obecna sytuacja pokazuje raz jeszcze, że we wzajemnych relacjach wymaga wiele wzajemnej delikatności, zrozumienia i cierpliwości. W tym kontekście z uznaniem odniósł się do wczorajszej wypowiedzi rabina Schudricha, który w podobnym tonie apelował do obydwu stron konfliktu.

Prymas zgodził się z refleksją rabina, że obydwie strony powinny wykazywać wzajemny szacunek i uwagę: Polacy winni uwzględniać wrażliwość żydowską związaną z Holokaustem, Żydzi zaś powinni rozumieć odczucia Polaków związane z ich cierpieniami podczas II wojny światowej.

Zdaniem Prymasa w każdym czasie warto przywoływać słowa św. Jana Pawła II, że „antysemityzm jest grzechem”. Papież ten wyznaczał kierunki służące zbliżeniu w prawdzie, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

„Myślę, że trzeba postępować z wielką delikatnością, żeby proces naszego współistnienia, dialogu nie został bezmyślnie zerwany” – podkreślił abp Polak. Jego zdaniem Kościół powinien modlić się, by chęć szukania zrozumienia i głęboka wrażliwość na siebie nie została nigdy zaprzepaszczona. Wyraził nadzieję, że obecny kryzys nie przyczyni się do zburzenia tego, co zostało zbudowane pomiędzy Polakami i Żydami od czasu od II wojny światowej.

„My nie jesteśmy po to, by rozwiązywać kwestie polityczne czy prawne ale jako wierzący, Żydzi i chrześcijanie, jesteśmy po to, by modlić się, by pojednanie i dialog między nami był wzmocniony naszym wołaniem do Pana Boga” – stwierdził Prymas Polski.

KAI

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter