Poczet Prymasów Polski (daty)

 • Mikołaj Trąba, arcybiskupem 1412 r., uczestniczył na Soborze w Konstancji (1414-1418) i tam uzyskał przywilej przyznający arcybiskupom gnieźnieńskim godność Prymasa Polski (Primas Regni), um. 1422 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Wojciech Jastrzębiec  1423-1436 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Wincenty Kot z Dębna  1437-1448 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Władysław Oporowski  1449 -1453 r., pochowany w Oporowie
 • Jan Sprowski  1453-1464 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Jan Gruszczyński  1464-1473 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Jakub z Sienna  1473-1480 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Zbigniew Oleśnicki  1481-1493, pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Fryderyk Jagiellończyk  1493-1503 r., pochowany na Wawelu w Krakowie
 • Andrzej Boryszewski  1503-1510 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Jan Łaski  1510 -1531 r. ., otrzymał od papieża Leona X dla siebie i następców godność legata urodzonego legatus natus, pochowany w Gnieźnie
 • Maciej Drzewiecki  1531-1535 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Andrzej Krzycki  1535-1537 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Jan Latalski  1537-1540 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Piotr Gamrat  1541-1545 r., pochowany na Wawelu w Krakowie
 • Mikołaj Dzierzgowski  1546-1559 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Jan Przerębski  1559-1562 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Jakub Uchański  1562-1581 r., pochowany w kolegiacie łowieckiej
 • Stanisław Karnkowski  1581-1603 r., pochowany w kościele jezuickim w Kaliszu
 • Jan Tarnowski  1603-1604 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Bernard Maciejowski  1606-1608 r., pochowany w katedrze wawelskiej
 • Wojciech Baranowski  1608-1615 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Wawrzyniec Gembicki  1616-1624 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Henryk Firlej  1624-1626 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Jan Wężyk  1627-1638 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Jan Lipski  1638-1641 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Maciej Łubieński  1641-1652 r. pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Andrzej Leszczyński  1653-1658 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Wacław Leszczyński  1659-1666 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Mikołaj Prażmowski  1666-1673 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Florian Czartoryski  1673-1674 r., pochowany w kościele jezuitów w Warszawie
 • Andrzej Olszowski  1674-1677 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Jan Wydżga  1679-1685 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Michał Radziejowski  1688-1705 r., pochowany w kościele św. Krzyża w Warszawie
 • Stanisław Szembek  1706-1721 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • Teodor Potocki  1723-1738 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej, serce złożono w Warszawie
 • Krzysztof Szembek  1739-1748 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Adam Komorowski  1749-1959 r., uzyskał od papieża Benedykta XIV dla siebie i następców przywilej noszenia purpurowych szat, pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Władysław Łubieński  1759-1767 r., pochowany w kolegiacie łowickiej
 • Gabriel Podoski  1767-1777 r., pochowany w bazylice w Marsylii
 • Antoni Ostrowski  1777-1784 r., pochowany w kościele św. Ludwika w Luwrze, serce złożono w grobowcu w Skierniewicach
 • Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1785-1794 r., pochowany w Warszawie
 • Ignacy Krasicki 1795-1801 r., pierwotnie pochowany w Berlinie, prochy w 1929 r. sprowadzono do Gniezna i pochowano w katedrze
 • Ignacy Raczyński  1807-1818 r., zmarł 1823 r., pochowany w Brzozowie
 • Tymoteusz Górzeński  1821-1825 r., pochowany w katedrze poznańskiej
 • Teofil Wolicki  1828-1829 r., pochowany w katedrze poznańskiej
 • Marcin Dunin  1831-1842 r., pochowany w katedrze poznańskiej, serce złożono w katedrze gnieźnieńskiej
 • Leon Przyłuski  1845-1865 r., pochowany w katedrze poznańskiej, serce złożono w katedrze gnieźnieńskiej
 • Mieczysław Ledóchowski  1866-1886 r., um. 1902 r., pierwotnie pochowany w Rzymie, prochy przeniesiono do katedry poznańskiej, serce złożono w Częstochowie
 • Juliusz Dinder  1886-1890 r., pochowany w katedrze poznańskiej
 • Florian Stablewski  1891-1906 r., pochowany w katedrze poznańskiej
 • Edward Likowski  1914-1915 r., pochowany w katedrze poznańskiej
 • Edmund Dalbor  1915-1926 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej
 • August Hlond  1926-1948 r., pochowany w katedrze warszawskiej, serce złożono w katedrze gnieźnieńskiej
 • Stefan Wyszyński  1948-1981 r., pochowany w katedrze warszawskiej
 • Józef Glemp  1981-2009, um. 2013, pochowany w katedrze warszawskiej
 • Henryk Muszyński  2009-2010 r.
 • Józef Kowalczyk  2010-2014 r.
 • Wojciech Polak  od 2014 r.
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter