30. rocznica diecezji łowickiej

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w bazylice katedralnej w Łowiczu odbyły się centralne uroczystości związane z 30. rocznicą powstania diecezji łowickiej. Homilię podczas Mszy św. wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak. Podczas obchodów odbył się ponowny pogrzeb ośmiu z dwunastu Prymasów, którzy zostali pochowani w łowickiej kolegiacie.

Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Obecni byli licznie duchowni, osoby konsekrowane, wierni świeccy, a także przedstawiciele lokalnych władz. Uroczystości rocznicowe połączone były z symbolicznym powtórnym pogrzebem ośmiu Prymasów Polski i otwarciem krypt pod katedrą.

„Minione trzydzieści lat Kościoła, który jest w Łowiczu, wyłania się przecież z bogatych dziejów wiary tutejszego ludu. Historia, także ta, której dziś dotykamy poprzez ponowny pochówek ośmiu z dwunastu Prymasów Polski spoczywających w kryptach grobowych tutejszej katedry, przypomina, że Kościół Łowicki wyrósł z wielowiekowej tradycji, której żywą i ważną cząstkę stanowiła obecność m.in. w granicach milenijnej archidiecezji gnieźnieńskiej, związanej z prymasostwem” – mówił w homilii Prymas.

homilia Prymasa Polski

Metropolita gnieźnieński przypomniał też za historykami „dogodne położenie topograficzne łowickiego zamku – blisko Warszawy i bliżej niż Gniezno od wcześniejszej stolicy państwa w Krakowie – sprawiło, że właśnie tutaj prymasi najczęściej mieszkali”.

„Łowicz będąc siedzibą Prymasów Polski, był zatem „drugą stolicą” Rzeczpospolitej w okresie bezkrólewia, jak choćby po śmierci Zygmunta II Augusta, gdy rezydujący tu abp Jakub Uchański jako pierwszy z dziesięciu Prymasów Polski w historii naszej Ojczyzny, pełnił  urząd interrexa, a więc sprawował władzę wykonawczą do momentu wyboru nowego króla. Po nim urząd ten pełniło jeszcze trzech prymasów pochowanych w Łowiczu. Dziś, po latach prac archeologicznych i konserwatorskich ponownie pochowamy w pięknie odnowionej waszym staraniem krypcie ośmiu spośród dwunastu Prymasów, dla których ówczesna kolegiata łowicka, a dzisiejsza katedra, stała się miejscem wiecznego spoczynku” – mówił Prymas Polski.

Po mszy św. rozpoczęły się obrzędy pogrzebowe. Trumny z doczesnymi szczątkami ośmiu Prymasów Polski zostały złożone do sarkofagów w kryptach katedry łowickiej.

Fot.  K. Zwoliński
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter