Wolność wzywa do  budowania, a nie niszczenia

„Nikt nigdy nie ma prawda niszczyć tego, co tak ogromnym wysiłkiem tylu pokoleń zostało tutaj, na tej ziemi, odbudowane” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. sprawowanej 27 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Przewodnicząc liturgii z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i miejskich, pocztów sztandarowych oraz członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego abp Wojciech Polak przypomniał, że Gniezno było drugim po Poznaniu ośrodkiem powstańczego zrywu.

„Po południu, 27 grudnia 1918 roku, w Poznaniu Polacy chwycili za broń, aby odzyskać utraconą wolność i niepodległość. Iskrą, która rozpaliła i podsyciła tlące się w sercach i umysłach Wielkopolan pragnienie wolności, stał się przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego i kilku oficerów alianckich” – przypomniał fakty historyczne Prymas cytując dalej relację jednego z naocznych świadków tamtych wydarzeń ks. Tadeusza Zakrzewskiego, który opisał nie tylko panujące wówczas nastroje, ale i wygląd „biało-czerwonego” Poznania. Jeszcze tego samego dnia wieczorem wiadomość o wydarzeniach poznańskich dotarła do Gniezna, a w ciągu czterech kolejnych dni ziemia gnieźnieńska została oswobodzona.

„Sukcesy militarne naszych powstańców, choćby zwycięstwo pod Zdziechową, miały niewątpliwie ogromne znaczenie moralne dla zmagań w innych miejscach Wielkopolski i Kujaw Zachodnich” – stwierdził abp Polak wskazując na szerszy wymiar ludzkich zmagań o wolność i naszych wytrwałych dążeń do niepodległości.

homilia Prymasa Polski

Wszystkie one – jak zaznaczył dalej – także te, które dziś wspominamy, miały i mają swój sens, bo ostatecznie objawiają godność człowieka i szacunek dla jego aspiracji, do kształtowania w pokoju własnej przyszłości, do budowania i troski o ziemską ojczyznę, za którą odpowiedzialni jesteśmy zarówno przed Bogiem, jak i przyszłymi pokoleniami.

„Chrystus stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolności, która nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” – powtórzył za św. Janem Pawłem II abp Polak wzywając na koniec do szanowania tego, co za cenę krwi wywalczyli dla nas nasi przodkowie i przypominając, że wezwanie do życia w wolności, to wezwanie do czynienia z niej dobrego użytku, do budowania, a nie do niszczenia.

„Nikt i nigdy nie ma bowiem żadnego prawa niszczyć tego wszystkiego, co wysiłkiem tylu ludzi i tylu pokoleń zostało tutaj, na tej ziemi, odbudowane i zbudowane” – stwierdził Prymas Polski.

Fot. J. Andrzejewski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter