Szkolenie w COD

Abp Wojciech Polak wziął udział w warsztatach nt. procedur kanonicznych w przypadkach wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Szkolenie odbyło się w Centrum Ochrony Dziecka działającym przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Prowadził je promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary o. prof. Robert Geisinger SJ, który omówił kwestie dotyczące dochodzenia wstępnego oraz kanonicznych procesów karnych sądowych jak również administracyjnych. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z kościelnych trybunałów oraz prawnicy-kanoniści, do których trafiają sprawy o przestępstwa seksualne popełnione przez duchownych na szkodę małoletnich. Podsumowując szkolenie dyrektor COD o. Adam Żak SJ wskazał na podwójną wartość warsztatów. Z jednej strony – jak mówił – reprezentatywni przedstawiciele Kongregacji Nauki Wiary, odpowiedzialni za procedowanie wszystkich zgłoszonych przypadków i ich osądzanie mogli poznać środowisko polskich kanonistów – praktyków, którzy pracują w sądach biskupich oraz tych, którzy z ramienia swoich przełożonych przeprowadzają dochodzenia wstępne lub postępowania sądowe lub administracyjne, poznać ich sposób myślenia, doświadczenia i pytania. Z drugiej strony polscy prawnicy mieli okazję poznać przedstawicieli Kongregacji. Stolica Apostolska, do której wysyła się zgłoszenia to nie jest anonimowy urząd ale są to ludzie wykształceni, wrażliwi, przygotowani do pełnionego zadania na rzecz Kościoła powszechnego. Ważne jest żeby polscy prawnicy znali „ducha” w jakim Kościół odpowiada na skandal nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych i umieli realizować wolę papieży wyrażoną w dokumentach prawnych – zaznaczył o. Żak SJ.

Fot. KEP

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter