Lednica 2020

Gromadzące zwykle kilkadziesiąt tysięcy uczestników Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Lednicy miało w tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, charakter głównie wirtualny. Hasłem spotkania były słowa „Cały Twój”. Mszy św. stanowiącej centralny punkt czuwania przewodniczył Prymas Polski.

Tegoroczne spotkanie Lednica 2000 było już dwudziestym czwartym, ale pierwszym, które jego uczestnicy przeżywali w domu, a nie na Polach Lednickich. Cały program wydarzenia odbywał się w Domu św. Jana Pawła II, a uczestnictwo w spotkaniu było możliwe tylko za pomocą transmisji internetowej i telewizyjnej. Centralnym punktem czuwania była Msza św. celebrowana pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Eucharystię koncelebrowali m.in. metropolita poznański i przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prowincjał polskich dominikanów o. Paweł Kozacki OP oraz bp Adrian Galbas SAC, który w wygłoszonej homilii nawiązał do hasła spotkania „Cały Twój”. – To jest zdanie, które chcemy powiedzieć Panu Bogu, bo On jest godzien takiego zdania. A jednocześnie jesteśmy jak św. Paweł – rozedrgani wewnętrznie. Z jednej strony, pragniemy być cali Boga, a z drugiej strony, wiemy, że tak wiele sił nas od niego odciąga – mówił biskup. „Dlatego potrzebujemy kierować się w naszym życiu wzorem kogoś, kogo całe życie należy do Boga. Najpiękniejszym przykładem jest oczywiście Ona – Niepokalana” – powiedział kaznodzieja. Ludzie, którzy przyjęli ten przykład Maryi, osiągnęli wyżyny świętości. Dla św. Jana Pawła II – mówił biskup pomocniczy ełcki – słowa „Totus Tuus” nie były tylko cytatem z Grignona de Montfort, ale prawdziwym zawierzeniem życia Maryi przez Karola Wojtyłę. Do Niej modlił się żarliwie już jako chłopiec w Wadowicach, ale też Jej opieki doświadczył w szczególny sposób po zamachu, gdy swe ocalenie zawdzięczał właśnie Matce Bożej. Drugim, który postawił wszystko na Maryję, był prymas Stefan Wyszyński. – Jego maryjność jest fascynująca. Z jednej strony delikatna, kiedy powie: „Nie ośmielam się nawet patrzeć na Ciebie, aby nie zbrukać Twojego piękna”, a z drugiej strony silna, a nawet twarda, gdy nazwie Ją “Lwicą macierzyńską” – wyliczał bp Galbas. Dalej wyjaśnił, że Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia wzięli w swoim czasie odpowiedzialność za Kościół. – Chcesz rzeczywiście, poprzez Maryję, oddać się cały Bogu? Weź dzisiaj współodpowiedzialność za Kościół. Za ten Kościół, w którym przyszło ci żyć – wskazywał. Ta odpowiedzialność to m.in. zrozumienie, że Kościół jest Matką, która nas zrodziła do życia w wierze przez sakrament chrztu. Wziąć odpowiedzialność za Kościół to zobaczyć, że jest w nim także zło; zło wieloimienne, które musi być nazwane, naprawione i nigdy nie powtarzane” – podkreślił bp Galbas.

 O godz. 21.00 Apel Jasnogórski uczestnicy Lednicy przeżyli w wyjątkowej łączności z Jasną Górą – miejscem, w którym Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński zawierzył Polskę Maryi.

Uczestników Lednicy pozdrowił następnie w odtworzonym przemówieniu papież Franciszek. Ojciec Święty zauważył, że tym razem tylko niewielu mogło zgromadzić się w pobliżu źródeł chrzcielnych Polski, ale liczni uczestniczą w nim za pośrednictwem środków przekazu. „Wszyscy razem dziękujcie Bogu za dar Ducha Świętego, który ożywia w was entuzjazm wiary i czyni was świadkami radości tych, którzy starają się żyć w świetle Chrystusa zmartwychwstałego” – powiedział papież.

„Niech towarzyszy wam Patron tych spotkań, św. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za swoje jego motto: Totus tuus i – jak on, przeżywajcie waszą młodość, całkowicie zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości” – dodał papież Franciszek.

za KAI

 

Fot. Robert Woźniak

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter