#covid19 nieobojętni

Roli kapelana szpitalnego we wsparciu rodzin po śmierci bliskich, a także wobec chorych na depresję poświęcone było trzecie webinarium dla kapelanów szpitalnych zorganizowane 17 marca w ramach programu  „Bądź przy mnie”. W spotkaniu uczestniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Ogólnopolski program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” jest odpowiedzią na cierpienie chorych pozbawionych kontaktu z najbliższymi i nie mogących skorzystać w czasie hospitalizacji z opieki duchowej. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez  Centrum Monitorowania Jakości Życia w Ochronie Zdrowia, w blisko połowie szpitali uczestniczących w badaniu za najpoważniejszy problem uznano brak możliwości pożegnania się rodziny z pacjentem umierającym. Stąd inicjatywa mająca na celu zapobieżenie poczuciu izolacji i samotności chorych, zwłaszcza w momentach najtrudniejszych oraz ułatwiająca im skorzystanie z duchowej opieki wtedy, kiedy jej szczególnie potrzebują.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza „Porozmawiaj ze mną” obejmuje wspieranie szpitali w zakresie umożliwienia wirtualnego kontaktu pacjenta z rodziną poprzez bezpłatne udostępnienie potrzebnego do tego sprzętu. Druga – „Podnieś mnie na duchu” polega na minimalizowaniu ograniczeń w zakresie dostępu chorych do opieki duchowej sprawowanej przez kapelana, w tym wsparcie w zakresie środków ochrony indywidualnej dla kapelanów. W ramach programu organizowane są także comiesięczne webinaria adresowane do duszpasterzy służby zdrowia, kapelanów szpitalnych oraz wszystkich zainteresowanych duchownych, których tematem jest szeroko pojęta szpitalna opieka duchowa. Spotkanie zorganizowane 17 marca, w którym uczestniczył również Prymas Polski abp Wojciech Polak, było trzecim z kolei i podejmowało zagadnienie roli kapelana we wsparciu rodzin osieroconych po śmierci chorego, a także jego postępowania wobec osób chorych na depresję. Zagadnienia każdorazowo referują specjaliści, a ich wykłady wraz z materiałami dotyczącymi programu dostępne są na stronie → PTODM.

Dziękując za możliwość uczestniczenia w webinarium, a przede wszystkim za samą inicjatywę, abp Wojciech Polak podkreślił, że zarówno krótkie prezentacje, jak i pytania oraz wspólne szukanie odpowiedzi, było dla uczestników sposobnością i okazją do jeszcze pełniejszego uświadomienia sobie wielości obszarów troski o chorych. Stanowiło też potwierdzenie konieczności nabywania przez kapelanów konkretnych kompetencji koniecznych do sprawowania ich posługi.

„Jestem wdzięczny Polskiemu Towarzystwu Opieki Duchowej w Medycynie i współorganizatorom nie tylko za zaproszenie mnie na spotkanie, ale właśnie za organizację, i to już po raz trzeci, w pewnym sensie szkolenia kapelanów, które może stać się impulsem do podjęcia studiów podyplomowych” – zauważył abp Polak, dziękując na koniec także księżom kapelanom, m.in. z archidiecezji gnieźnieńskiej, za zainteresowanie i udział w webinarium oraz podkreślając ekumeniczny charakter inicjatywy, w której realizację włączyła się także Polska Rada Ekumeniczna.

Program „Bądź przy mnie” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Polską Radą Ekumeniczną.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter