Noc Zmartwychwstania – Noc Życia

„Nasza wiara rodzi się w Wielką Noc! W Wielką Noc rodzi się życie, które nie skończy się pod cmentarnym nagrobkiem, ale będzie wieczne!” – mówił podczas Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze gnieźnieńskiej Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zmartwychwstanie Jezusa zmienia perspektywę, wraz z nim wszystko staje się nowe –podkreślił w homilii metropolita gnieźnieński dodając, że dopiero teraz we właściwym świetle widzimy i rozumiemy to, co przeżyliśmy w minionych dniach idąc z Jezusem z Wieczernika na Golgotę. Dopiero teraz, w świetle zmartwychwstania możemy odczytać prawdziwy sens cierpienia i męki. Bo krzyż – przypomniał Prymas – choć konieczny, nie był celem. Celem jest zmartwychwstanie i życie!

„Ta święta noc przynosi nam więc dar nowego życia. Mówi o nowości, w jaką wprowadza nas nasz Pan zmartwychwstały. I jest dla nas wszystkich nie tylko przypomnieniem, ale także szczególnym wezwaniem do nowego życia” – podkreślił abp Polak wskazując na przykład kobiet, które o poranku pobiegły do grobu Jezusa i zastały go pustym. Odsunięty kamień napełnił je przerażeniem, ale wszystko, co później usłyszały, przemieniło ich życie. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa usunęła z ich serc lęk i niepokój. I waszych sercach – stwierdził Prymas – wciąż jest tak wiele różnych lęków i niepokojów.

„Niektóre, jak widzimy, ujawniają się z całą swą siłą i ostrością na zewnątrz. Budzą niepokój, a nawet przerażenie innych. Wiele w nich agresji i wiele upominania się o samych siebie” – mówił.

„Inne skrzętnie skrywamy na dnie naszych serc – kontynuował. – Nie manifestujemy ich z taką łatwością. Są w nas skryte, choć przez to niemniej bolesne. Wszystkie jednak, tak niekiedy silne, że po prostu wewnętrznie nas paraliżują, powodując, że uciekamy przed odpowiedzialnością, przed codziennymi wyborami, przed zaangażowaniem, przed podejmowaniem konkretnych działań, przed życiem zgodnym z Chrystusową Ewangelią”.

homilia Prymasa Polski

„Zmartwychwstały – mówił Prymas – pragnie nas od tych lęków uwalniać. Czyni nas ufnymi i odważnymi. W Nim jest siła i moc do nowego życia, do otwarcia bez obaw naszych serc i umysłów, i do głoszenia innym, że Pan zmartwychwstał” – mówił abp Polak dodając, że i my, jak kobiety, wezwani jesteśmy, aby tę radosną prawdę zanieść innym.

„Tak, jak one miały pójść z tą dobrą nowiną do Piotra i uczniów Jezusa, do Jego bliskich, tak i my mamy udać się do tych, z którymi dzielimy nasze życie na co dzień i których imiona dobrze znamy. Dzielić się nowością życia, którą przynosi nam Zmartwychwstały. Dzielić się nią codziennie. Dzielić z naszymi bliskimi. Dawać świadectwo, że Jezus żyje, że zwycięża mrok i grzech, że jest źródłem nowego życia w nas i wokół nas” – mówił abp Polak wyrażając nadzieję, że zmartwychwstały Pan, odnowi w każdym z nas to, co było u naszych początków, co otrzymaliśmy na chrzcie świętym i sprawi, że odważnie postępować będziemy w tej nowości życia, którą nam przyniósł.

Eucharystię wspólnie z Prymasem Polski celebrowali: bp Krzysztof Wętkowski, abp senior Henryk Muszyński, proboszcz katedry ks. kan. Jan Kasprowicz i gnieźnieńscy duchowni z kanclerzem gnieźnieńskiej Kurii ks. kan. Zbigniewem Przybylskim i rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. Przemysławem Kwiatkowskim. W czasie całej liturgii śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka. We wspólnej modlitwie uczestniczył także pastor Justus Werdin, pomysłodawca i inicjator corocznej Ekumenicznej Pielgrzymki Niemców i Polaków szlakiem Ottona III.

 

 

Fot. J. Andrzejewski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter