Świętość to nasz obowiązek

Słowami św. Matki Teresy z Kalkuty abp Wojciech Polak przypomniał w jej liturgiczne wspomnienie, że do świętości nie dochodzi się drogą wiedzy czy woli, ale dzięki miłości i łasce Boga.

Metropolita gnieźnieński spotkał się 5 września z pracownikami i podopiecznymi Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, której patronuje św. Matka Teresa z Kalkuty. W homilii Mszy św. celebrowanej w kaplicy Domu Matki i Dziecka przypomniał słowa, które „święta od ciemności” napisała w 1984 roku w księdze pamiątkowej gnieźnieńskiego seminarium duchownego: „Bądźcie świętymi. Świętość jest zwykłym obowiązkiem człowieka”.

Rozważając to wezwanie Prymas nawiązał do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exultate”, w której Ojciec Święty, mówiąc o zwykłych, codziennych krokach ku świętości, przestrzega jednocześnie przed dwoma pułapkami na tej drodze – pułapką gnostycyzmu i pelagianizmu. Pierwsza – jak tłumaczył abp Polak – to przekonanie, że do zbawienia prowadzi i wystarczy wiedza. Tymczasem św. Paweł pisze: „Postępujecie w sposób godny Pana, w pełni mu się podobając, wydając owoc wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga”.

„My nie będziemy na drodze zbawienia, na drodze Bożej, jeśli to wskazanie pozostanie dla nas tylko teorią, tylko wiedzą wypełniającą nasz umysł” – mówił abp Polak.

Druga pułapka to pelagianizm, a więc wiara w to, że zbawić się można własnymi siłami i determinacją, opierając się na woli, zdolnościach i zaangażowaniu, także w czynienie dobra. „Nie. Tak nie jest. Zbawi nas Bóg, który daje nam łaskę czynienia dobra” – podkreślił abp Polak.

Prymas przywołał też słowa św. Matki Teresy z Kalkuty zacytowane we wspomnianej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka: „Tak, mam wiele ludzkich słabości, wiele ludzkich nędzy […] Lecz On się uniża i posługuje się nami, tobą i mną, abyśmy byli Jego miłością i Jego współczuciem w świecie, pomimo naszych grzechów, mimo naszych nędz i wad. Uzależnia się On od nas, aby kochać świat i pokazać mu, jak bardzo go kocha. Jeśli zbytnio zajmiemy się sobą, to nie będziemy mieli czasu dla innych”.

„Wy nie zajmujecie się sobą – mówił do uczestników liturgii abp Polak. – Dziękuję za całe dobro, które czynicie. Niech umacnia was Boże słowo i to, co Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii do Piotra: Nie bój się”.

W Mszy św. uczestniczyli pracownicy i kierownicy centrali oraz placówek terenowych Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Eucharystię koncelebrował dyrektor Caritas AG ks. prał. Krzysztof Stawski. W czasie wizyty w gnieźnieńskiej siedzibie organizacji metropolita gnieźnieński odwiedził Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Miłosiernego Samarytanina oraz spotkał się z dziećmi z działającego w placówce Przedszkola „Orzełki”.

Fot. B. Kruszyk

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter