Publikacje jubileuszowe

Monografia „Dzieje prymasostwa polskiego” i pierwszy wywiad-rzeka z abp. Wojciechem Polakiem to dwie nowe pozycje wydawnicze wpisujące się w obchody jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce. 

„Potrzeba takiej publikacji zgłaszana była przez różne środowiska naukowe od lat, ale to obchody jubileuszowe stały się niewątpliwie impulsem do sfinalizowania tych postulatów” – napisał w przedmowie do monografii Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Licząca blisko 500 stron książka jest całościowym i najobszerniejszym jak dotąd opracowaniem nt. prymasostwa polskiego. Powstała pod redakcją ks. dr. Łukasza Kruckiego, historyka i zastępcy dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, który nie ukrywa, że jednym z ważniejszych czynników, które zaważyły na tym, iż podobne wydawnictwo nie zostało dotąd przygotowane, były uwarunkowania polityczne, co kapłan szczegółowo wyjaśnia we wprowadzeniu. Podkreśla również, że składające się na książkę opracowania stanowią odzwierciedlenie 600-letnich dziejów prymasostwa polskiego i dają odpowiedź na zasadnicze pytania: czym było prymasostwo w określonym momencie dziejowym i jaki był wówczas status prymasa?

„Dzięki temu otrzymujemy po raz pierwszy komplementarne studium o dziejach urzędu i godności prymasowskiej, ale także o roli prymasów w kształtowaniu oblicza Kościoła, państwa i narodu polskiego” – pisze ks. Łukasz Krucki.

Wśród autorów poszczególnych opracowań są historycy największych polskich uczelni: UAM w Poznaniu, UPJPII w Krakowie, UKSW w Warszawie, KUL w Lublinie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły napisali także dwaj biskupi: bp Jan Kopiec z Gliwic nt. prymasostwa w Polsce w okresie saskim i abp Henryk Muszyński, Prymas Polski w latach 2009-2010 nt. powrotu godności prymasowskiej do arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Monografię wydało gnieźnieńskie Wydawnictwo Gaudentinum. Uroczysta prezentacja książki odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 16.30 w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej z udziałem legata papieskiego kard. Vincenta Nicholsa oraz Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

W kończące się obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce wpisuje się także pierwszy wywiad-rzeka z abp. Wojciechem Polakiem „Kościół katoludzki. Rozmowy o życiu z Ewangelią”, wydany nakładem Wydawnictwa WAM. W rozmowie z niezależnym publicystą Markiem Zającem Prymas Polski porusza wiele ważnych i aktualnych tematów dotyczących Kościoła i życia społecznego. Rzeczowo i bezpośrednio mówi o kwestiach budzących największe społeczne emocje – przyjmowaniu uchodźców, nacjonalizmie, angażowaniu się duchownych w politykę.

W książce znaleźć można także wiele wątków osobistych i wspomnień. Prymas odpowiada na pytania, które zadaje sobie każdy wierzący człowiek: o sumienie, wiarę, grzech, a także na te, które zadawane są Kościołowi m.in. o skandale pedofilskie, In vitro i związki niesakramentalne.

„Działa czasem Ksiądz Prymas wbrew sobie? Przełamuje wewnętrzny opór, żeby zabrać głos?” – pyta Marek Zając.

„Bywa, że działam wbrew mojemu charakterowi. No i owszem, wolałbym przypominać wyłącznie fundamentalne zasady. Przywoływać tylko piękne i… bezpieczne ogólniki. Ale zarazem wiem, że są granice, po przekroczeniu których trzeba powiedzieć non possumus. Nie chciałbym, żeby moje słowa zabrzmiały mało wiarygodnie czy patetycznie , ale ja naprawdę myślę, że to także kwestia mojego zbawienia” – mówi w wywiadzie Prymas Polski.

Kościół katoludzki. Rozmowy o życiu z Ewangelią – FRAGMENTY

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter