Prymasowi z Kaszub

We wtorek 17 kwietnia w Muzeum Ziemi Kościerskiej otwarto wystawę stałą poświęconą abp Henrykowi Muszyńskiemu „Prymasowi z Kaszub”. Uroczystość poprzedziła Msza św. sprawowana w Sanktuarium Królowej Rodzin pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Koncelebransami byli: prymas senior abp Henryk Muszyński oraz biskup pelpliński Ryszard Kasyna. W HOMILII metropolita gnieźnieński mówił, że: „wychodząc z rodzinnej ziemi jednak nie zapominamy skąd jesteśmy”. Dodał, że „wychodząc, pamiętamy i często wracamy”. Prymas Polski stwierdził dalej, że „nie czynimy tego dlatego, że nas nachodzą wspomnienia, że wiedzie nas jakaś nostalgia za przeszłością, ale nade wszystko prowadzi nas wdzięczność”.

„Dziś jesteśmy razem w tym miejscu, w którym głos powołania do bycia Chrystusowym uczniem usłyszał przed laty Ksiądz Arcybiskup Henryk. Wyjaśniając kiedyś, w swej pierwszej książce-rozmowie znaczenie tego właśnie rodzinnego miejsca podkreślał, że było ono, i pewnie wciąż jest i pozostaje nadal we wspomnieniach zapisanych głęboko w sercu – tym jedynym miejscem, gdzie Pan Bóg mnie postawił, gdzie wyznaczył mi konkretne zadania, gdzie uczył bycia człowiekiem. Gdzie uczył bycia chrześcijaninem. A ja gdzie uczyłem się budować relacje międzyludzkie, ucząc się rozróżniać dobro i zło. I to wszystko wyniosłem – mówił jeszcze wtedy Ksiądz Arcybiskup – z tej małej ojczyzny. Widzę w tym znak woli Bożej. A potem także dalsze koleje życia – przynajmniej w naszym wypadku, ludzi Kościoła – nadal kierowane są przez Boga. Wychodzimy z ziemi rodzinnej i idziemy tam, gdzie Bóg nas posyła i wyznacza wciąż nowe zadania. Wychodząc, jednak nie zapominamy, skąd wyszliśmy, gdzie są nasze korzenie. Wychodząc, pamiętamy więc i powracamy. Nie czynimy tego, bo nachodzą nas wspomnienia i wiedzie nas jakaś nostalgia za przeszłością, ale nade wszystko prowadzi nas tutaj wdzięczność. To ona właśnie jest pamięcią serca potrafiącego ocenić i jednocześnie docenić to, co się od Boga i ludzi otrzymał I ona też pozwala nadal dzielić się sobą, nawet wtedy, gdy czas rozluźnia już jakoś naturalne więzy, a – jak to przypomniał nam z kolei w swym najnowszym wywiadzie Ksiądz Arcybiskup – zawierzenie Bogu, zaufanie Jemu i gotowość pozwolenia, by On mnie prowadził, stanowiło i wciąż stanowi od samego początku do dzisiaj główny motyw życiowy. Taka postawa pozwala bowiem samemu odnajdywać wciąż nowe siły do kroczenia za Jezusem i, nawet pomimo  nieubłaganego upływu czasu, wciąż daje nową motywację w dawaniu Mu radosnego świadectwa i do dzielnie się tą radością z innymi” – mówił w homilii abp Polak.

homilia Prymasa Polski

Po liturgii dokonano otwarcia dwuczęściowej ekspozycji w Muzeum Ziemi Kościerskiej ukazującej drogę życiową oraz osobiste pamiątki urodzonego w Kościerzynie prymasa Polski seniora. Ostatnim akcentem obchodów były wspomnienia, projekcja filmu oraz promocja nowej książki abp. H. Muszyńskiego pt. „Posługa Słowu w prymasowskim Gnieźnie” w Sali im. L. Szopińskiego.

W podziękowaniach zarówno w kościele jak i w muzeum prymas senior akcentował swoją więź z ziemią kaszubską, a szczególnie z Kościerzyną, której do 20 lat jest honorowym obywatelem. Arcybiskup wspomniał między innymi pewien nie przywoływany nigdy publicznie epizod z czasów, gdy został przyjęty do seminarium duchownego w Pelplinie. Dyrektor kościerskiego liceum na tę wiadomość powiedział: „Wstyd przynosicie dla Kościerzyny. Tyle położyłem wysiłku, żeby wam przybliżyć prawdziwy światopogląd, a wy Muszyński wstyd nam przynosicie”, cytował abp. Muszyński.

Ekspozycja w muzeum w dużej mierze poświęcona została abp. Henrykowi Muszyńskiemu. Zobaczyć tam można między innymi szereg pamiątek podarowanych przez prymasa seniora kościerskiemu muzeum: szaty prymasowskie, zabytkowe meble, odznaczenia państwowe, różnego rodzaju publikacje, zdjęcia i dokumenty. Uzupełnienie ekspozycji stanowi specjalna część multimedialna.

źródło/foto:  www.radioglos.pl
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter