Prymas w Łowiczu

„To jest i musi być nasze wspólne przekonanie, że nawrócenie każdej i każdego z nas, że nasza świętość są rzeczywiście potrzebne dziś całej wspólnocie Kościoła. Tylko w ten sposób będziemy mogli przełamać naszą niepewność i pokonać wszystkie kryzysy”. 

Przed pokusą samowystarczalności, samozadowolenia i redukowania Kościoła do własnych ambicji i wyobrażeń przestrzegał 14 października w Łowiczu abp Wojciech Polak. Prymas Polski przewodniczył Mszy św. z okazji 350. rocznicy konsekracji miejscowej bazyliki katedralnej.  Jubileusz – jak mówił w homilii – jest okazją do dziękczynienia za wszystkich, którzy na przestrzeni wieków wypełniali ten Boży dom zbudowany w sercu prymasowskiego ongiś Łowicza. Pradawną kolegiacką świątynię, która – jak przypomniał podczas swojego pobytu w Łowiczu papież Jan Paweł II – stała się miejscem wiecznego spoczynku wielu rezydujących w Łowiczu przez wieki arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski

„W kolejnym Dniu Papieskim warto sięgnąć do Jego łowickiego świadectwa” – podkreślił Prymas wskazując za papieżem Polakiem na bogatą historię łowickiej ziemi tak hojnie ubogaconej „tradycją chrześcijańską i wiarą ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele”.

„W waszej historii wiary powtórzyło się bowiem z całą swą mocą usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wyznanie Szymona Piotra: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. I powtórzyło się również owo ewangeliczne doświadczenie, że właśnie na tym piotrowym wyznaniu sam Jezus Chrystus buduje swój Kościół, którego żadne przeciwności losu, żadne dziejowe wichry czy burze, żadne piekielne moce, nie są w stanie przemóc, pokonać i zwyciężyć” – mówił abp Polak zaznaczając, że taką kolejność trzeba zapamiętać  i zachować – najpierw wyznanie wiary i uznanie w Chrystusie Mesjasza.

homilia Prymasa Polski

„Uznanie ze wszystkimi tego konsekwencjami, by nasz Kościół wznosił się na mocnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, by w Nim i z Nim rzeczywiście trwał, byśmy nie ulegali nigdy pokusie jakiejś samowystarczalności czy samozadowolenia, by nasz Kościół nie został przez nas samych zniekształcony, wypaczony i zredukowany jedynie do naszych własnych ambicji, wyobrażeń czy pomysłów na życie” – tłumaczył metropolita gnieźnieński, przyznając dalej, że obchodzony jubileusz przypada niewątpliwie w trudnym czasie dla Kościoła. Tym bardziej potrzeba zaangażowania i nawrócenia osobistego i wspólnotowego.

„To jest naprawdę zadanie nas wszystkich. To jest wezwanie, byśmy wszyscy, duchowni i świeccy, powrócili do źródeł i odzyskali pierwotną świeżość Ewangelii. To jest i musi być nasze wspólne przekonanie, że nasze nawrócenie, że nawrócenie każdej i każdego z nas, że nasza świętość są rzeczywiście potrzebne dziś całej wspólnocie Kościoła. Tylko w ten sposób będziemy mogli przełamać naszą niepewność i pokonać wszystkie kryzysy” – wskazał na koniec Prymas Polski.

Uroczystość zgromadziła mieszkańców Łowicza, członków wspólnoty parafialnej oraz licznych bractw i stowarzyszeń, osoby życia konsekrowanego oraz zaproszonych gości. We jubileuszowej modlitwie uczestniczyli kanonicy łowickiej Kapituły Katedralnej, duchowni i biskupi z ordynariuszem diecezji łowickiej bp. Andrzejem Dziubą.

Bazylika katedralna w Łowiczu zbudowana została w XV wieku, jednak swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie z XVII stulecia. Konsekracji świątyni dokonał 14 października 1668 roku arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Prażmowski. Kolegiata jest miejscem pochówku 12 Prymasów Polski, którzy od 1136 roku często rezydowali w Łowiczu będącym ich własnością.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter