Prymas o nowych normach prawnych

„Motu Proprio Vos estis lux mundi to niezwykle ważny dokument, dzięki któremu wszystkie dotychczasowe wytyczne stają się jednolitym prawem obowiązującym w Kościele katolickim, także katolickich obrządków wschodnich, na całym świecie”.

Abp Wojciech Polak, który jest delegatem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży wyjaśnił, że niezwykle potrzebne były takie „ogólnokościelne wytyczne”. Istnieją bowiem konferencje episkopatów,  które w działaniach podejmowanych przeciw pedofilii są bardziej zaawansowane i już wypełniły wezwanie skierowane przez Jana Pawła II do opracowania wytycznych dotyczących postępowania kanonicznego wobec oskarżonych, są jednak i takie, które dotąd wytycznych nie wypracowały.

Delegat KEP wyjaśnił, że ogłoszony 9 maja dokument definiuje dokładnie m.in. na czym polega przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią, jakie obejmuje czyny i grupy osób, jakie procedury należy stosować przy przyjmowaniu zgłoszeń oraz jaką troską objąć osoby wykorzystane.

„Jest to niezwykle ważny dokument, dzięki któremu wszystkie dotychczasowe wytyczne stają się jednolitym prawem obowiązującym w Kościele katolickim (także katolickich obrządków wschodnich), na całym świecie” – skonstatował Prymas.

tekst Motu Proprio Vos estis lux mundi

Nowe Motu Proprio nie ogranicza się jednak do zebrania wytycznych, ale również – co jest nowością i czego dotąd nie było w regulacjach krajowych – zawiera procedury dotyczące działań, do których zobowiązuje kardynałów, patriarchów i arcybiskupów, a także wyższych przełożonych zakonnych (np. prowincjałów), w odniesieniu do biskupa oskarżonego o konkretne wykroczenia bądź zaniechanie wymaganych działań. Dotąd takich zapisów nie było.

„Choć ta sfera należy do Stolicy Apostolskiej, zgodnie z bezpośrednim zwierzchnictwem papieża nad biskupami, to nowością Motu proprio jest dodanie prawnych regulacji dotyczących biskupów” – wyjaśnia abp Polak, dodając, że ukazane są w nim konkretne procedury wskazujące rolę arcybiskupa metropolity, który, ściśle współpracując z Kongregacją Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, będzie wykonywał jej polecenia w odniesieniu do biskupa oskarżonego zarówno o konkretne wykroczenia, jak i zaniedbanie bądź zaniechanie wymaganych działań.

Abp Polak dodał, że dotychczas biskup diecezjalny podejmował działania odnośnie do księdza podejrzanego o przestępstwo. Musiał on zawiadomić Kongregację Nauki Wiary, a ta przekazywała mu instrukcje dotyczące dalszego postępowania z danym duchownym. Teraz arcybiskup metropolita będzie musiał w taki sam sposób postępować w przypadku oskarżenia biskupa z diecezji wchodzących w skład jego metropolii.

„Chciałbym podziękować Ojcu Świętemu za ten bardzo konkretny wyraz troski o Kościół, który nie jest tylko szczególną zachętą, ale daje konkretne narzędzia do bardzo praktycznego działania, które będą musiały być podjęte” – podsumował abp Polak.

za KAI
Fot. BP KEP
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter