Prymas do wychowawców seminaryjnych

„Nie dla klerykalizmu i idealnych światów, które wkraczają jedynie w nasze schematy, ale nie dotykają niczyjego życia. To ten rodzaj gleby,który sprawia, że ziarna powołania nie wydają owocu”.

Prymas Polski spotkał się 24 stycznia z formatorami i wychowawcami seminaryjnymi uczestniczącymi w Gnieźnie w szkoleniu dotyczącym szeroko pojętej sfery psychoseksualnej człowieka oraz przygotowania przyszłych księży do bezpiecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. To już trzecia edycja szkolenia organizowanego przez Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie. W spotkaniu udział biorą rektorzy i wychowawcy seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski. Zajęcia prowadzą specjaliści w zakresie szeroko pojętej seksualności człowieka m.in. prof. Maria Beisert, która należy do czołowych ekspertów w dziedzinie zaburzeń preferencji seksualnych.

„Podejmowana tematyka dotyczy szeroko rozumianej ochrony dzieci i młodzieży. Idąc za wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski chcemy nie tylko uwrażliwiać na konieczność tworzenia bezpiecznego środowiska, ale przede wszystkim do jego budowania dobrze kapłanów przygotować. Chodzi o to, aby wszyscy odpowiedzialni za formację przyszłych księży potrafili ewentualny problem zauważyć i właściwie na niego zareagować tak, by środowisko kościelne było bezpieczne i by przyszli kapłani nie stali się sprawcami czyjejś krzywdy” – tłumaczy ks. dr Wojciech Rzeszowski, koordynator szkolenia i dyrektor CEF.

Kapłan dodaje również, że mówiąc o budowaniu środowiska bezpiecznego dla dziecka trzeba myśleć nie tylko o Kościele, ale szerzej, badania pokazują bowiem, że problem wykorzystania nieletnich aż w 75 procentach dotyczy rodziny i grona najbliższych osób. Liczba sprawców w środowisku kościelnym jest marginalna, niemniej – jak dodaje – „misja i rola Kościoła jest tak wielka i dotyka tak świętych rzeczy, że gdyby był tylko jeden przypadek, trzeba natychmiast reagować i starać się nie dopuścić nawet do jednostkowych zdarzeń >>> więcej o szkoleniu TUTAJ

Z uczestnikami szkolenia spotkał się także Prymas Polski abp Wojciech Polak, który odprawił Mszę świętą na rozpoczęcie trzeciego dnia szkolenia. W homilii, cytując psycholog i seksuolog Ewę Kusz, która jako psychoterapeuta ma duże doświadczenie pracy z ofiarami i sprawcami nadużyć seksualnych, przestrzegał przed „kulturą klerykalną”, która stanowi „znaczący czynnik ryzyka, jeśli chodzi o wykorzystanie seksualne przez duchownych”.

homilia Prymasa Polski

Cechą zasadniczą kultury klerykalnej – pisze w artykule „Kultura klerykalna a pedofilia” Ewa Kusz – jest poczucie szeroko rozumianej wyższości duchowieństwa nad resztą ludu Bożego. Naturalną zaś konsekwencją jest bronienie tego, co się osiągnęło, ochrona za wszelką cenę dobrego obrazu własnego i duchowieństwa w ogólności (…) Pochodną zaś tych tendencji jest autorytarny sposób sprawowania władzy przez kapłanów na różnych szczeblach odpowiedzialności we wspólnocie diecezjalnej, parafialnej czy w innej wspólnocie religijnej. Poczucie wyjątkowości, wybrania, bycia w centrum uwagi, które sprzyja również postawom narcystycznym.

„Trzeba nam, mając tę świadomość, za papieżem Franciszkiem jasno powtórzyć: nie dla klerykalizmu i idealnych światów, które wkraczają jedynie w nasze schematy, ale nie dotykają niczyjego życia” – podkreślił abp Wojciech Polak, zauważając wcześniej, że klerykalizm to „ten rodzaj gleby, który sprawia, że ziarna powołania nie wydają owocu”.

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on Twitter