Kolorowo i promieniście

Za niespełna miesiąc rozpocznie się kolejna Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Tym razem pątnicy wędrować będą pod hasłem „Obdarowani”.

Jak co roku jasnogórski szlak przemierzać będą grupy promieniste i kolorowe. Pierwsze, kultywując kilkudziesięcioletnią tradycję, wyjdą każda ze swojej parafii, w terminie od 26 do 29 lipca i idąc własnymi trasami, spotkają się dopiero u Matki Bożej, gdzie na znak jedności złożą w całość niesione cząstki krzyża. Grupy kolorowe rozpoczną pielgrzymowanie wspólnie 28 lipca, Mszą św. w katedrze gnieźnieńskiej. I promieniści i kolorowi wędrować będą z jednym hasłem „Obdarowani”, które nawiązuje zarówno do trwającego roku duszpasterskiego dedykowanego Duchowi Świętemu, jak i przykładu Matki Bożej, którą papież Franciszek wskazał jako przewodniczkę w duchowych przygotowaniach do ŚDM w Panamie. Skupiając się na sakramencie bierzmowania pielgrzymi rozważać będą działanie Ducha Świętego w życiu i dziele Kościoła, czyli każdego z nas. Wpatrując się w Maryję, w Jej życiu odkrywać będą działanie Ducha Świętego i od Niej uczyć się przyjmowania darów Ducha Świętego oraz życia w posłuszeństwie Jego natchnieniom.

 

Zarówno grupy promieniste, jak i kolorowe dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia. Jak wspomniano w pierwszych nie ma istotnych zmian. Kolorowa część pielgrzymki przechodzi jednak transformację i ustalona na ten rok formuła ma obowiązywać już na stałe. Kolorowi pielgrzymować będą w pięciu grupach odpowiadających regionom duszpasterskim. Każda z grup otrzymała też na stałe swojego patrona. Grupa czerwona obejmująca region gnieźnieński pójdzie pod sztandarem św. Matki Teresy z Kalkuty; grupie niebieskiej (region inowrocławski) patronować będzie bł. ks. Jerzy Popiełuszko; grupie pomarańczowej (region wągrowiecki) towarzyszyć będzie św. Stanisław Kostka; grupie żółtej (region wrzesiński) św. Urszula Ledóchowska. Natomiast grupa brązowa, franciszkańska, prowadzona przez kapucynów z Mogilna, otrzymała za patrona oczywiście św. Franciszka. Każda z grup będzie się także modlić w konkretnej intencji: grupa czerwona za chorych, starszych i prześladowanych chrześcijan; grupa niebieska za rodziny i Ojczyznę; grupa pomarańczowa za dzieci i młodzież; grupa żółta za powołanych i w intencji nowych powołań; grupa brązowa za ubogich, zepchniętych na margines, więźniów. Obok pieszych na Jasną Górę wyruszą też cztery grupy rowerowe z: Gniezna, Inowrocławia, Strzelna i Zabartowa w diecezji bydgoskiej.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter