Potrzebna jest nam gotowość

„Trzeba być wciąż czujnym i gotowym, by nie wznosić, by nie budować w nas samych, w naszych sercach murów zrodzonych z lęku i agresji, z barku zrozumienia dla innych ludzi, z egoizmu politycznego czy gospodarczego” – mówił w niedzielę 12 czerwca w kościele franciszkanów w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Gniezna w 1997 roku oraz dokonanej w czasie jej trwania koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna. Przypominając świętowany wówczas jubileusz tysiąclecia śmierci św. Wojciecha oraz pamiętne papieskie słowa, że „nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha” abp Polak powtórzył za Janem Pawłem II, że „mądra, wytrwała, cierpliwa i solidna budowa naszego wspólnego europejskiego domu, to w istocie budowa z cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga”.

„O taką właśnie rzeczywistość zabiegał święty Wojciech i za taką przyszłość oddał swoje życie” – cytował papieską homilią Prymas podkreślając dalej, że wypowiedziane wówczas przez papieża słowa, jak i dar koronacji obrazu Matki Bożej Pani Gniezna, to nie tylko szczególna pamiątka, ale i zachęta do pójścia dalej drogą, jaką święty Jan Paweł II nam wskazywał.

„Chciałbym, także w sytuacji, w której wciąż jesteśmy i którą wciąż z bólem przeżywamy, widząc okrucieństwo i przedłużające się cierpienie naszych Sióstr i Braci w Ukrainie, za Janem Pawłem II wam wszystkim i sobie powtórzyć: potrzebna jest nam gotowość. Trzeba być wciąż czujnym i gotowym, by nie wznosić, by nie budować w nas samych, w naszych sercach murów zrodzonych z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla innych ludzi, z egoizmu politycznego czy gospodarczego” – wskazał abp Polak powtarzając za Janem Pawłem II, że takie mury są objawem kryzysu chrześcijańskiej samoświadomości, a więc zrozumienia i przyjęcia ze wszystkimi konsekwencjami właśnie tego, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Chrystusa.

„Ale nie wystarczy być tylko uważnym i czujnym na zło” – wskazał dalej Prymas.

„Jan Paweł II mówił przecież, że teraz my mamy z nową mocą podjąć dzieło ewangelizacji, za które oddał życie święty Wojciech. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i jego nauce, pomóżmy odkryć Go na nowo. Oto jego apel, oto papieskie wezwanie, wypowiedziane tutaj, w Gnieźnie dwadzieścia pięć lat temu. I jeszcze konkretne wskazanie, jak to zrobić – przypomnę – gdy dostrzegą w naszym życiu świadectwo chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia i świętości. Nasze świadectwo. Przekonujące świadectwo. Wiarygodne świadectwo. Świadectwo służby, miłości i jedności” – podkreślił arcybiskup gnieźnieński.

homilia Prymasa Polski

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Gniezna w 1997 roku odbyła się w łączności z milenium śmierci św. Wojciecha – patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. 3 czerwca na Placu św. Wojciecha papież odprawił Mszę św., w której uczestniczyło ponad 300 tys. ludzi, biskupi z Polski i zagranicy oraz prezydenci Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Litwy, Czech, Węgier i Polski. Tego samego dnia w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich Jan Paweł II spotkał się z goszczącymi w Gnieźnie prezydentami. W sali nie ustawiono żadnego stołu, audiencja bowiem miała w sposób symboliczny manifestować jedność Europy, tak w wymiarze duchowym, jak i świeckim. Spotkanie to nazwano II Zjazdem Gnieźnieńskim. W pielgrzymkę 1997 roku wpisało się także wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla społeczności miasta Gniezna. Jan Paweł II koronował słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna z gnieźnieńskiego kościoła franciszkanów. Jak wskazał Prymas Polski wydarzenie to jest niewątpliwie przywilejem i zaszczytem. „To radość i wdzięczność, że mamy tutaj, w Gnieźnie Obraz Matki Bożej – Pani Gniezna ukoronowany przez świętego Jana Pawła II. To jednak również zobowiązanie: do miłości i czci dla naszej ukoronowanej Patronki i pójścia za Nią drogą służby”.

Fot. J. Andrzejewski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter