Ochrona małoletnich w arch. gnieźnieńskiej

W archidiecezji gnieźnieńskiej zostały już opracowane i zatwierdzone szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym. Dokument wejdzie w życie 1 lipca br. i przeznaczony jest do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach, przedsięwzięciach i dziełach podejmowanych w archidiecezji gnieźnieńskiej, a obowiązywać będzie zarówno księży i osoby konsekrowane, jak również wszystkich świeckich prowadzących jakąkolwiek działalność wśród dzieci i młodzieży.

Ich nieprzestrzeganie – jak czytamy w deklaracji, którą wraz z dokumentem każda z tych osób, począwszy od biskupów, otrzyma do podpisania – traktowane będzie jako poważne naruszenie podstawowych obowiązków związanych ze statusem i powierzoną odpowiedzialnością, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami określonymi przez prawo kanoniczne i państwowe. Wytyczne zobowiązują ponadto, by zawsze i niezwłocznie zgłaszać wszelkie obawy i zarzuty dotyczące aktów przemocy lub wykorzystywania seksualnego małoletnich zgodnie z ustalonymi procedurami.

„We wszystkich przypadkach – czytamy w dokumencie – celem jest wyjaśnienie zaistniałej sprawy, ochrona poszkodowanych oraz pomoc ofiarom. W tym celu, nie rezygnując z prawa do obrony, koniecznego np. w sytuacji fałszywych oskarżeń, nie akceptujemy działań połowicznych, mających na celu zbagatelizowanie i zatuszowanie sprawy, lecz dążymy do prawdy i w razie potrzeby do ukarania winowajcy i dołożenia wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Odcinamy się też i nie akceptujemy biernego milczenia, a tym bardziej biernego ukrywania sprawców”.

Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w AG

OKÓLNIK do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich

WYTYCZNE Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia (znowelizowane 2017)

PREWENCJA dokument Konferencji Episkopatu Polski dotyczący prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce

Więcej dokumentów i informacji  CENTRUM OCHRONY DZIECKA

Wraz z prezentacją wytycznych ujawniona została także liczba sprawców i pokrzywdzonych. W latach 1990-2018 w archidiecezji gnieźnieńskiej zgłoszone zostały cztery przypadki (4 duchownych, 5 pokrzywdzonych). Wszystkie przekazane zostały do Kongregacji Nauki Wiary i miały swój finał przed organami państwa. Jeden zakończył się wydaleniem księdza ze stanu duchownego; drugi czasową karą zakazu kontaktu i pracy z małoletnimi na okres 5 lat; trzeci dotyczył przestępstwa posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich i po wydaniu wyroku sądowego w zawieszeniu oraz wyroku procesu kanonicznego do zakończenia kary ksiądz przebywa w ośrodku terapeutycznym dla duchownych z różnego rodzaju problemami. Czwarty przypadek dotyczy wszczęcia postępowania przed sądem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego jako osoby małoletniej. Postępowanie to wciąż jest w toku, a ksiądz został zwolniony z obowiązków duszpasterskich i przebywa w odosobnieniu, mając zakaz podejmowania jakichkolwiek działań duszpasterskich. Postępowanie kanoniczne w tym przypadku, zgodnie z wytycznymi Kongregacji Nauki Wiary, będzie możliwe po zakończeniu procesu cywilnego.

Konferencja 9 kwietnia 2019

KONTAK  – delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży  ks. dr Wojciech RZESZOWSKI

Rozmowa z ks. Wojciechem Rzeszowskim (marzec 2019)

Rozmowa z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem (kwiecień 2019)

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter