Ocalić patriotyzm

„Konieczny jest taki wspólny wysiłek i takie wspólne działanie, by ochronić renesans polskiego patriotyzmu od nieporozumień i niebezpiecznych dróg” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas sesji „Ocalić patriotyzm”, która odbyła się 19 lutego w Warszawie z okazji 60-lecia kwartalnika „Więź”.

Metropolita gnieźnieński w swoim wystąpieniu kilkakrotnie przywołał dokument KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu” nazywając go magna charta kościelnego myślenia o patriotyzmie. Przypomina on – mówił – że patriotyzm zawsze musi być postawą otwartą. Przemawiają za tym trzy postulaty. Pierwszy to szacunek i poczucie wspólnoty wszystkich obywateli, bez względu na ich wyznanie i pochodzenie, dla których polskość i patriotyzm są wyborem moralnym i kulturowym.

„Biskupi polscy opowiadają się za wyborem moralnym i kulturowym rozumienia patriotyzmu” – zaznaczył abp Polak dodając, że nie można nikogo wykluczać ze wspólnoty i przywołując słowa papieża Franciszka wypowiedziane na Jasnej Górze w 2016 roku, w których wskazywał, że nasz naród pokonał na swej historycznej drodze wiele trudnych chwil, właśnie w jedności.

Rzecz druga – patriotyzm musi być postawą uczciwą wobec innych i wrażliwą na drugich. „Widzimy jak ważne jest dzisiaj takie rozumienie patriotyzmu, które zdolne jest okazać empatię wobec drugich. Jak napisali biskupi, chodzi o wyrażanie własnych opinii i przekonań z szacunkiem dla inaczej myślących współobywateli, w duchu autentycznej życzliwości i odpowiedzialności, bez uprzedzeń i krzywdzących porównań” – tłumaczył Prymas.

I trzecie, patriotyzm jako postawa otwarta to również pamięć – jak wskazał abp Polak – tak ważna szczególnie teraz u progu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznicy, która – zaznaczył – powinna nas pobudzać do wdzięczności za przelaną na polach bitew krew naszych przodków.

wystąpienie Prymasa Polski

„Będzie to też okazja do wyrażenia wdzięczności za wszystkich, którzy odważnie wznosili nasz wspólny ojczysty dom, opierając go na fundamentach solidarności, jedności i troski o tych, którzy potrzebują pomocy. Dom otwarty i gościnny, pełen miłości i szacunku, wrażliwy na tych, którzy uciekają od wojen, głodu, dyskryminacji i prześladowań oraz ubóstwa” – mówił Prymas Polski.

Abp Polak wskazał też na konieczność otwartej postawy wobec uchodźców podkreślając, że jest to imperatyw moralny związany z sytuacją konkretnej osoby, która cierpi i ucieka przed wojną i niesprawiedliwością. Wskazał także na potrzebę twórczego spojrzenia na patriotyzm, uchwycenia go w całej ważności i złożoności, z poszukiwaniem wspólnych dróg niełatwej rzeczywistości, w której się poruszamy. Wyraził ponadto nadzieję, że zgodnie z intencją polskich biskupów Polska pozostanie we współczesnej Europie i świecie symbolem solidarności, otwartości i gościnności.

„W ten sposób, także w odniesieniu do patriotyzmu, możemy powtórzyć, że jest on nam nie tylko dany, ale i wciąż zadany, by w nim żyć i wspólnie wzrastać, a także ocalić przed możliwymi wypaczeniami” – zaznaczył Prymas Polski.

za KAI
Fot. BP KEP
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter