Obdarowani, aby się dzielić

„Zawsze otrzymujemy po to, aby dawać innym! Otrzymujemy Boże łaski, dary Ducha Świętego, aby dawać je innym, aby nimi służyć. Na tym polega prawdziwie chrześcijańskie życie” – mówił 6 sierpnia na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. kończącej tegoroczne jasnogórskie pielgrzymowanie pątników z archidiecezji gnieźnieńskiej. Szliście tutaj do Maryi i szliście wraz z Maryją” – mówił w homilii wyrażając nadzieję, że zgodnie z pielgrzymkowym hasłem i programem pątnicy doświadczyli prawdy o obdarowaniu Duchem Świętym.

„Obdarowani. Napełnieni jak Maryja, Jego mocą i Jego darami. Okryci cieniem Najwyższego. A więc ci, którzy w swym życiu poznali, którzy już tak konkretnie doświadczyli, że nie idą przecież za wymyślonymi mitami. Nie idą za mitami czy pocieszającymi opowiadaniami. Idą za Bogiem. Niosą bowiem w sobie samych, w swych umysłach i sercach, spotkanie z żywym Bogiem” – mówił Prymas Polski przypominając, że Bóg jest zawsze z nami: w radości i smutku, w przemienieniu i w krzyżu, w blasku światła i w nocy ciemności, w trudnym doświadczeniu naszego życia i w naszym zmaganiu o codzienną wierność.

homilia Prymasa Polski

Metropolita gnieźnieński podkreślił również, że obdarowanie zobowiązuje, otrzymujemy bowiem dary nie po to, aby je gromadzić w swoim wnętrzu, jakby dusza była magazynem, ale by się dzielić z innymi, by świadczyć i głosić wielkie dzieła Boże. „Zawsze otrzymujemy po to, aby dawać innym! Otrzymujemy Boże łaski, dary Ducha Świętego, aby dawać je innym, aby nimi służyć. Na tym polega prawdziwie chrześcijańskie życie” – wskazał abp Polak.

Nawiązał też do obchodzonego 6 sierpnia święta Przemienienia Pańskiego, w które rokrocznie kończy się gnieźnieńska pielgrzymka i które – jak dodał arcybiskup gnieźnieński – powinno być dla pątników szczególnym znakiem i wskazówką.

„Co mówi nam to święto? – pytał. – W jaki sposób Góra Przemienienia staje się i dla nas górą łaski i jednocześnie górą posłania? Właśnie stąd rozejdziemy się za chwilę. Wrócimy do naszych zajęć i domów. Z czym jednak wrócimy? Z jakim konkretnymi wskazaniem, my, obdarowani, pójdziemy teraz w nasze życie, w nasze codzienne zmagania, w nasze codzienne radości i troski? Przesłanie do uczniów i do nas jest w zasadzie jedno: Jego słuchajcie! Słuchajcie Jezusa i naśladujcie Go” – wskazał abp Polak tłumacząc dalej, że oznacza to wyruszenie z Nim w drogę, aby uczynić ze swojego życia dar miłości dla innych.

„Obdarowani słuchają więc Jezusa. Obdarowani naśladują Go w swoim życiu. A zatem obdarowani są ludźmi naprawdę szczęśliwymi. Jesteście więc szczęśliwymi. Jesteście błogosławionymi. Jesteście nosicielami szczęścia, gdy pamiętać będziecie, jak uczył nas Jezus, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Z Eucharystii, która kończy wasze pielgrzymowanie, przechodzimy do życia. Owoce pielgrzymki mają teraz dojrzewać w codziennym życiu” – zachęcał na koniec Prymas Polski.

Na Jasną Górę dotarło w tym roku z archidiecezji gnieźnieńskiej ponad 1100 osób. Szli w pięciu grupach kolorowych oraz kilkunastu promienistych, które wyruszyły z Gniezna, Inowrocławia, Witkowa, Powidza, Żnina, Strzelna, Kruszwicy, Janikowa, Gniewkowa, Czerniejewa i Biechowa. W zależności od miejsca wyruszenia pątnicy przemierzyli od ok. 300 do prawie 400 km w czasie od 9 do 11 dni. W drodze rozważali dary Ducha Świętego i modlili się w intencjach własnych i powierzonych, a także za Ojczyznę, rodziny, młodzież, dzieci, chorych, prześladowanych, powołanych i o nowe powołania. Z okazji tegorocznego jubileuszy 100-lecia odzyskania niepodległości każda z grup wchodząc na Jasną Górę 5 sierpnia niosła też biało-czerwoną flagę.

Fot. Marek Kępiński/BPJG, FB PPAG
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter