Dojrzewać do nawrócenia

„Do wiary i nawrócenia dojrzewa się doświadczając własnych słabości i cierpliwie z nich się podnosząc” – mówił w niedzielę 24 stycznia abp Wojciech Polak. Metropolita gnieźnieński modlił się w Inowrocławiu za śp. kard. Józefa Glempa w 8. rocznicę śmierci prymasa.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Są to pierwsze słowa Pana Jezusa, które święty Marek zapisał w swojej Ewangelii. Z tym podstawowym wezwaniem – podkreślił w homilii abp Polak – Jezus zwraca się dziś także do nas.

„Bóg pragnie bowiem naszych serc i naszej miłości” – przypomniał Prymas.

„Dlatego – cytował dalej słowa kard. Glempa – nawrócenie musi przede wszystkim sięgnąć nas samych. To jest siłą Kościoła. Dopiero z takim sercem, z takim nawróceniem, możemy iść z miłością i w miłości nawracać innych ludzi; ludzi zagniewanych, rozdrażnionych, kłótliwych, potrzebujących ogromnie tej miłości”.

homilia Prymasa Polski

Prymas zaznaczył jednocześnie, że do nawrócenia i wiary dojrzewa się „doświadczając własnych słabości i cierpliwie z nich się podnosząc”, jak uczniowie, którym Jezus nieraz wyrzucał brak wiary i których przestrzegał, że ich droga za Nim prowadzi na krzyż. Oni również w tej drodze dojrzewali, boleśnie przeżywając swoje nawrócenia.

Wiara bowiem – jak powtórzył raz jeszcze za kard. Glempem abp Polak – to coś więcej niż przyswojona cnota. Wiara jest przebywaniem Boga w człowieku, jest ciągłym naszym zezwalaniem na przebywanie Jego miłości w nas. Jest darem Bożym, czyli łaską, ale jest jednocześnie aktem ludzkiej wolnej woli, bo ofiarującego swą przyjaźń Boga można przyjąć lub nie.

„On też w tym dojrzewał” – stwierdził Prymas.

„Nie obcy był mu lęk wspomnianego dziś w pierwszym czytaniu proroka Jonasza. Na placu Teatralnym w Warszawie podczas pamiętnej Mszy świętej sprawowanej z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa łamiącym się głosem wyznawał: Ja także doświadczyłem lęku. Bałem się rozlewu krwi w czasie stanu wojennego, wiedząc, jak wielkie jest oburzenie ludu. Pozostaje na moim sumieniu ciężar, że nie zdołałem ocalić życia księdza Jerzego Popiełuszki, mimo wysiłków podejmowanych w tym kierunku. Niech mi to Bóg przebaczy, może taka była Jego święta wola” – cytował Prymas.

„Ale kard. Glemp – mówił dalej – jak biblijny Jonasz, widząc owoce swego trudu i pracy, w swojej ostatniej homilii jako urzędujący Prymas Polski, dziękował Bogu nie tylko za rozpoczęte tutaj życie łaski w Chrystusie, ale i za pasmo pomnażanych w ciągu całego życia łask. Świat Prymasa Glempa był oświetlony wiarą”.

Msza św. sprawowana była w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP, gdzie w 1929 roku kard. Józef Glemp został ochrzczony. Eucharystię koncelebrował dziekan i proboszcz parafii ks. kan. Leszek Kaczmarek.

biogram kard. Józefa Glempa

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter