Ekumeniczna Droga Wolności

Ekumeniczna Droga Wolności zakończyła pierwszy dzień obrad XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. „Wyzwala tylko ta prawda, w której się trwa, w której zamieszkam, w której się zadomowię” – mówił w homilii metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. 

Nabożeństwo nazwane przez organizatorów Ekumeniczną Drogą Wolności rozpoczęło się wieczorem na gnieźnieńskim Rynku i prowadzone było kolejno przez duchownych dziesięciu Kościołów chrześcijańskich biorących udział w XI Zjeździe Gnieźnieńskim.

W drodze do bazyliki, zatrzymując się przy dziesięciu stacjach, uczestnicy rozważali słowo Boże nt. wolności. Procesja ta symbolizowała pielgrzymkę życia, a także pracę nad wolnością, która została nam dana i zadana. Do rozważań, a konkretnie do dwóch powtarzanych w nich słów – prawdy i wyzwolenia, nawiązał w homilii metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

„Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Czy zawsze? Czy każda prawda wyzwala? Czy to się dzieje automatycznie, mechanicznie? Czy to jest takie proste? Nie. Jezus mówi do nas, jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Uczniem nie jest jednak ten, kto usłyszał. I nie jest nim ten, kto usłyszał i przyznał rację. Uczniem jest ten, kto trwa w słowie Jezusa” – mówił abp Ryś tłumacząc, że właśnie trwanie jest warunkiem i gwarantem wyzwalającej mocy prawdy.

„Wyzwala tylko ta prawda, w której się trwa. Wyzwala tylko ta prawda, w której zamieszkam, w której się zadomowię” – podkreślił, wskazując, że nie chodzi tu o jednorazowe spotkanie z prawdą. Tak, jak nie chodzi o Zjazd Gnieźnieński przeżyty raz na dwa lata, czy najlepsze nawet rekolekcje, z których się wychodzi i czeka na następne.

„Wyzwala ta prawda, w której trwam” – powtórzył, tłumacząc, że chodzi tu o trwanie sercem, o miłość, która się nie kończy, która zna dyscyplinę wierności, o zadomowienie się Boga w człowieku i trwałą z Nim relację, bo wyzwalają – jak dodał – nie teorie i abstrakcyjne definicje, ale właśnie spotkanie z Bogiem.

I drugie słowo: wyzwolenie. Źródła zniewolenia – mówił abp Grzegorz Ryś – nie są na zewnątrz, ale we wnętrzu człowieka.

„Niewola jest wewnętrznym dramatem, a nie wynikiem zewnętrznych ograniczeń. Jest dramatem, bo człowiek dał odebrać sobie wolę. Tam, gdzie jest wola, tam nie sięgają żadne kajdany i łańcuchy, ale sięga mój grzech” – tłumaczył, dodając, że jednym z tych grzechów jest dziś smutek. Smutek, który paraliżuje, czyni człowieka bezradnym i przetrąca naszą odpowiedzialność.

Na zakończenie nabożeństwa każdy z uczestników otrzymał Biblię Ekumeniczną, która – jak zaznaczył abp Wojciech Polak – jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

„Pragniemy wręczyć tę Biblię każdemu z uczestników tego nabożeństwa, abyśmy po błogosławieństwie świadomie wyszli przez Drzwi Gnieźnieńskie do świata ze specjalnym kluczem do ludzkich serc, ze słowem Bożym” – mówił Prymas Polski.

W sobotę 22 września nabożeństwa ekumeniczne odbędą się w siedmiu kościołach Gniezna i w pobliskim Modliszewku. Kazania wygłoszą duchowni Kościołów uczestniczących w zjeździe. Łącznie jest ich dziesięć: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Greckokatolicki, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół Rzymskokatolicki.

 

 

Transmisje Live HD

 

Fot. J. Andrzejewski

 

 

 

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter