Ku czci św. Jakuba Apostoła

„Postać świętego Jakuba, apostoła i męczennika, przypomina nam o świadectwie danym Chrystusowi do końca, za cenę męczeńskiej krwi. Europa wznosi się bowiem również na krwi męczenników” – mówił 19 czerwca w Jakubowie Prymas Polski.

Abp Wojciech Polak odprawił w miejscowej parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, w miejscu, gdzie swój początek ma współcześnie wytyczony polski szlak jakubowy, Mszę św. z okazji 10. rocznicy powstania sanktuarium – pierwszego w naszym kraju dedykowanego apostołowi. W homilii, przywołując jego postać  i przypominając utrwaloną na kartach Ewangelii historię jego powołania metropolita gnieźnieński wskazał na aktualność przykładu tego, który był jednym z pierwszych uczniów Jezusa i który także nas, współczesnych, może wiele nauczyć.

„Możemy nauczyć się od Niego gotowości przyjęcia powołania, które daje nam Pan, nawet wtedy, gdy domaga się ono od nas pozostawienia łodzi symbolizującej ludzkie bezpieczeństwo – mówił Prymas. – Możemy niewątpliwie nauczyć się entuzjazmu w pójściu za Chrystusem drogami, które On nam wskazuje, często tak bardzo odbiegającymi od naszych iluzorycznych tylko ludzkich oczekiwań. Możemy od świętego Jakuba nauczyć się gotowości świadczenia o Chrystusie z odwagą, a gdy potrzeba, aż do złożenia najwyższej ofiary z swego życia. Możemy wreszcie lepiej jeszcze zrozumieć na Jego przykładzie, w jaki sposób Bóg wysłuchuje naszych ludzkich próśb i modlitw, nie tylko korygując nasze wyobrażenia i własne, może nawet niekiedy zbyt egoistyczne oczekiwania, ale jednocześnie wprowadzając nas w głębie, w istotę tego, co znaczy zawierzyć i zaufać Bogu w codziennym życiu, aż do końca. Spróbujmy więc, dziś dla siebie odczytać tę jakubową drogę i odnaleźć się na niej, każda i każdy z nas, w naszym chrześcijańskim powołaniu” – zachęcał abp Polak.

>> homilia Prymasa Polski

Postać apostoła Jakuba, jak i dedykowane mu szczególne miejsca kultu – to sławne w hiszpańskim Santiago de Compostela, jak i to lubuskie w Jakubowie, przypominają także – podkreślił dalej Prymas – o świadectwie danym Chrystusowi do końca, za cenę męczeńskiej krwi. Europa wznosi się bowiem również na krwi męczenników. Nie jest ona – jak mówił dalej cytując przesłanie Prymasów z kwietniowych uroczystości 600-lecia prymasostwa w Polsce – zbiorem zasad, których należy przestrzegać, podręcznikiem protokołów i procedur, których należy przestrzegać, ale życiem, sposobem pojmowania człowieka wychodząc od jego transcendentnej i niezbywalnej godności. Nie przezwyciężymy wielorakiego kryzysu – cytował dalej abp Polak – jeśli nie uklękniemy i nie zaczerpniemy ze źródeł, bez których wartości europejskie – wolność, sprawiedliwość, godność osoby oraz szacunek dla dobra wspólnego – są trudne do zrozumienia. Zdając sobie sprawę z naszej wspólnej odpowiedzialności, w ślad za Ojcem Świętym Franciszkiem apelujemy do europejskich narodów i ich przywódców o solidarność, która polega na świadomości bycia częścią jednego organizmu, a jednocześnie pociąga za sobą możliwość, aby każdy członek mógł współczuć z drugim i z całością. Jak nigdy dotąd, Europie potrzebny jest dziś konsensus bazujący na wartościach chrześcijańskich i ludzkich, wypracowany w duchu solidarności i pomocniczości, wolny od populizmów i egoizmu.

„Oby te słowa, które z całą mocą pragnąłem powtórzyć właśnie tutaj, właśnie w tym szczególnym miejscu, gdzie zbiegają się duchowe szlaki Europy, przyniosły nam wszystkim, wszystkim, którzy żyjemy w naszym wspólnym europejskim domu pokój i nadzieję. Niech staną się one dla nas również zachętą do jeszcze gorliwszej modlitwy w intencji Polski i Europy. Niech wstawiennictwo świętego Jakuba uprosi nam wszystkim odwagę, radość i nadzieję” – mówił na koniec Prymas Polski. Metropolita gnieźnieński wziął także udział w nadaniu szybowi KGHM Polska Miedź imienia św. Jakub.

 

Fot. ks. M. Kulczynski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter