KSM: zjazd online

Obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest rokrocznie świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Młodzi świętowali, choć nieco inaczej niż zwykle – rano spotkali się na modlitwie w kościołach parafialnych, a popołudniu online z Prymasem Polski.

W archidiecezji gnieźnieńskiej działa pięć oddziałów KSM w: Inowrocławiu, Gnieźnie, Wągrowcu, Kruszwicy i Mieścisku. W niedzielę młodzi uczestniczyli najpierw w Mszy św. w swoich kościołach parafialnych – ze sztandarami, angażując się w oprawę liturgii i śpiewając na zakończenie modlitwy hymn organizacji. Po południu natomiast, dokładnie w Godzinie Miłosierdzia, spotkali się online na platformie Teams na zdalnym Zjeździe Diecezjalnym KSM, w którym uczestniczył także Prymas Polski abp Wojciech Polak. Spotkanie rozpoczęła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, w której młodzi powierzyli Bożej opiece siebie, swoich bliskich i rówieśników. O modlitwie za nich zapewnił też abp Wojciech Polak, który łączył się z młodymi ze swojego domu. W krótkim słowie powitania nawiązał do Światowego Dnia Młodzieży, który odtąd – decyzją papieża Franciszka – odbywać się będzie nie w lipcu, ale w listopadzie, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. „Święto KSM będzie zatem świętem diecezjalnym całej młodzieży” – mówił Prymas. Przyznał również, że choć pandemia utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia bezpośrednie relacje, kontakt warto i trzeba podtrzymywać, choćby za pośrednictwem takich właśnie komunikatorów jak platforma Teams. Powtórzył też za papieżem Franciszkiem, że nie jesteśmy stworzeni do marzenia o wakacjach czy weekendach, ale żeby realizować marzenia Pana Boga na tym świecie. „Każda i każdy z nas, mimo, że jesteśmy od siebie oddaleni, musi teraz w ten właśnie sposób pomyśleć o sobie, że jesteśmy takim marzeniem Pana Boga” – mówił abp Polak przypominając za papieżem, że z pandemii wyjdziemy albo lepsi albo gorsi, na pewno nie wyjdziemy tacy sami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych oddziałów KSM, którzy opowiedzieli o tym, co przeżyli i czego doświadczyli wraz z rówieśnikami w minionym, a także obecnym roku formacyjnym, który organizacja przeżywa pod hasłem Servus Mariae nunqam peribit. Jak podkreślono, mimo pandemii starano się o organizację spotkań online, a przede wszystkim pamiętano o wzajemnej modlitwie jeden za drugiego. Na zakończenie spotkania ks. Piotr Nowak, diecezjalny asystent KSM, przeprowadził formację prolife, a abp Wojciech Polak udzielił młodym pasterskiego błogosławieństwa.

KSM świętuje w tym roku 30-lecie reaktywacji. Historia organizacji sięga przedwojnia, kiedy była podporządkowana Akcji Katolickiej, ale miała własne władze i prowadziła własną działalność. Pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową” członkowie KSMM i KSMŻ zajmowali się formacją duchową i intelektualną, organizowali kursy i odczyty, wydawali czasopisma, zajmowali się działalnością charytatywną i społeczno-patriotyczną. Przerwał ją wybuch II wojny światowej. Myśl, aby stowarzyszenie reaktywować wróciła na początku lat 90. ubiegłego wieku. W 1990 roku wydany został dekret powołujący do życia KSM jako ogólnopolską organizację, zaś trzy lata później zatwierdzono jej statut. Struktury KSM powstały również w archidiecezji gnieźnieńskiej skupiając i aktywizując młodych z różnych parafii. Z czasem, w miarę upływu lat, wraz z malejącą liczbą członków, ich działalność zaczęła zamierać. W 2017 roku ponownie została reaktywowana i była to inicjatywa oddolna, podjęta przez samych młodych po przeżytych wcześniej Światowych Dniach Młodzieży.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter