Kondolencje po śmierci kard. Huzara

„Noszę we wdzięcznej pamięci wysiłki podejmowane przez Jego Eminencję śp. Ks. Kard. Lubomyra Huzara i moich czcigodnych poprzedników m.in. Ks. Kard. Józefa Glempa, na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego” – napisał Prymas Polski abp Wojciech Polak w liście kondolencyjnym przesłanym na ręce zwierzchnika Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego abp. Światosława Szewczuka.

 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Proszę przyjąć moje zapewnienie o uczestnictwie w żałobie po śmierci Jego Eminencji Ks. Kard. Lubomyra Huzara, a także o duchowym udziale w liturgii pogrzebowej. Jako Prymas Polski noszę we wdzięcznej pamięci wysiłki podejmowane przez Jego Eminencję śp. Ks. Kard. Lubomyra Huzara i moich czcigodnych poprzedników m.in. Ks. Kard. Józefa Glempa, na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Niezapomniany pozostaje wymowny gest pojednania i przebaczenia wzajemnie przekazany przez Księży Kardynałów podczas spotkania młodych na Polach Lednickich w archidiecezji gnieźnieńskiej, w którym uczestniczyła również młodzież grekokatolicka z Ukrainy. Pamiętne pozostają słowa wypowiedziane wówczas przez śp.  Ks. Kard. Lubomyra Huzara: Przed moim współbratem, a szczególnie przed Wami, Droga Młodzieży, chcę zadeklarować, że prosimy o Wasze przebaczenie i jesteśmy gotowi przebaczyć wszystko to, czego doświadczyliśmy.

Pomny na tę spuściznę, modlitwą i myślą staję przy trumnie zmarłego Księdza Kardynała, niestrudzonego orędownika pojednania między Polakami i Ukraińcami i proszę Boga, aby przyjął dar Jego życia i posługiwania. Chrystus Pan, którego chwalebne zmartwychwstanie kontemplujemy w obecnym czasie, w swoim miłosierdziu niech Go obdarzy łaską pokoju i życia wiecznego. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Dla wszystkich, których ta śmierć napełniła smutkiem i żałobą, upraszam ukojenie w bólu, łaskę umocnienia w chrześcijańskiej nadziei i Boże błogosławieństwo.

 

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

 

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter