Kapłańskie jubileusze

„Wasze kapłańskie życie i posługiwanie było i jest nadal w samej swej istocie zwycięstwem miłości” – mówił abp Wojciech Polak do kapłanów obchodzących jubileusze 50-lecia i 60-lecia święceń kapłańskich.

Metropolita gnieźnieński modlił się z księżmi jubilatami w środę w katedrze gnieźnieńskiej. W homilii przypomniał słowa, jakimi udzielający im przed laty święceń kapłańskich kard. Stefan Wyszyński posyłał ich w świat: „Jesteście wysłannikami Miłości i musicie tak ostrożnie chodzić po tej ziemi, żeby przed Wami była zawsze miłość i za Wami – owoc waszego posłannictwa – miłość”.

„Tak iść przez życie, by przed nami i za nami była zawsze miłość” – powtórzył za Prymasem Tysiąclecia abp Polak.

„Tak iść przez życie, by zwyciężać przez miłość. Tak iść przez życie, by ukazywać, by potwierdzać, by głosić, że Bóg jest Miłością i Kościół jest Miłością” – podkreślił Prymas dodając, że do takiej właśnie miłości księża jubilaci zostali powołani i wybrani, taką miłością umocnieni i w taką miłość przez święcenia prezbiteratu wszczepieni.

„Kościół Boży to przede wszystkim moc Boga i miłość Boga. Ona rośnie na dnie duszy. Wasze kapłańskie życie i posługiwanie było i jest nadal w samej swej istocie zwycięstwem miłości. Tak bowiem zwycięża Bóg. Tak zwycięża Bóg w nas i przez nas. Tak działa, o ile w całej naszej ludzkiej wolności, pozwolimy Bogu działać przez miłość” – przypomniał metropolita gnieźnieński.

homilia Prymasa Polski

Prymas przyznał również, że skoro dziś, po trudach drogi, księża jubilaci wspólnie za kapłańskie życie dziękują, to znak, że oddali swe życie Bogu, który jest Miłością.

„To prawda, że cena, jaką płaci się w ciągu życia za to oddanie, nie jest wcale mała. Nie może być mała i nieznacząca. Musi być wielka, jak wielka jest miłość” – dopowiedział abp Polak dziękując na koniec kapłanom za trud tak wielu lat kapłańskiej posługi i przypominając, że miłość pasterska „to dar z samego siebie dla Boga i dla innych oraz wybór drogi i wierność temu wyborowi”.

Wspólnie z Prymasem Polski dziękczynną Mszę św. celebrowali kapłani, którzy z okazji obchodzonych jubileuszy przybyli do katedry gnieźnieńskiej z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji bydgoskiej, włocławskiej i kaliskiej. Obecny był także ks. Karol Świderski, dyrektor Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie, w którym niektórzy z kapłanów jubilatów mieszkają, służąc w miarę sił i zdrowia pomocą duszpasterską w gnieźnieńskich parafiach.

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa obchodzą:

 • bp Teofil Wilski (diecezja kaliska)
 • ks. Antoni Balcerzak (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Bronisław Haniewicz (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Jan Kubicki (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Krzysztof Nawrocki (diecezja kaliska)
 • ks. Ireneusz Pawlak (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Józef Starczewski (diecezja bydgoska)
 • ks. Mikołaj Szymański (diecezja bydgoska)
 • ks. Jerzy Tworowski (diecezja bydgoska)
 •  ks. Stanisław Wegner (diecezja bydgoska)
 • ks. Lucjan Wiśniewski (diecezja bydgoska)
 • ks. Ryszard Konstanciak (diecezja włocławska)

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodzą:

 • ks. Józef Jędrusik (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Andrzej Minge (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Zenon Starszak (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Andrzej Białczyk (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Mieczysław Bieliński (diecezja bydgoska)
 • ks. Zenon Rutkowski (archidiecezja gnieźnieńska)
 • ks. Jerzy Rychlewski (diecezja bydgoska).
Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter