Jubileusz SWPK

Działające w archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Jubileuszowe dziękczynienie odbyło się 17 listopada w Gnieźnie pod przewodnictwem Prymasa Polski.

Jeśli chcesz iść szybko, biegnij sam. Jeśli jednak chcesz zajść daleko, idź wraz z innymi. To afrykańskie przysłowie – mówił w homilii Mszy św. rozpoczynającej spotkanie abp Polak – w pewnym stopniu oddaje przebytą przez stowarzyszenie drogę. Jego założyciel i pierwsi członkowie wyruszyli w nią nie z wyrachowania czy lęku przed malejącą liczbą powołań, ale z autentycznej troski i świadomości potrzeby towarzyszenia powołanym.

„Dziękuję więc Bogu za każdą i każdego z was, za waszą wiarę i miłość do Kościoła, a nade wszystko za wasze zaangażowanie i za wszelkie uczynione dobro oraz tę wytrwałą, ufną i pełną nadziei modlitwę, jaką zanosicie za powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego” – mówił Prymas Polski. Przestrzegał też przed pojawiającą się niekiedy pokusą czarnowidztwa i proroctwami nieszczęść.

„Trzeba skoncentrować się na dobru i odważnie czynić dobro, z tą jasną świadomością, że w ten właśnie sposób dajemy świadectwo miłości wobec Kościoła i wspólnie pracujemy dla prawdy” – zaznaczył abp Polak, prosząc dalej, by członkowie stowarzyszenia nie ustawali w modlitwie, bo ona zachowuje w nas wiarę i pomaga powierzyć się Bogu także wówczas, gdy nie rozumiemy Jego woli.

„Módlcie się więc, Moi Drodzy, podtrzymując w nas tę wiarę. Módlcie się wytrwale i nie ustawajcie. I módlcie się z wiarą, bo wszystko jest przecież możliwe dla tego, kto wierzy. Módlcie się z nadzieją, w ten sposób towarzysząc z bliska bólem i lękom, które rodzą się w naszych sercach. Módlcie się, a Pan żniwa nie da nam zginąć i da nam pasterzy według Jego serca. Nie utraćcie modlitwy!” – prosił na koniec Prymas Polski.

homilia Prymasa Polski

 Transmisje HD

Dalsza część jubileuszowego świętowania odbyła się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie, gdzie za półwiecze działalności dziękowali i minione lata wspominali prezesi stowarzyszenia: ks. kan. Robert Nurski z archidiecezji gnieźnieńskiej i ks. prałat Zygmunt Zaborowski z Diecezji bydgoskiej.  Obecni wysłuchali również wykładu abp. seniora Henryka Muszyńskiego, który przed 25 lat zatwierdził działalność stowarzyszenia,i który mówił o odpowiedzialności świeckich za powołania. W swoim wystąpieniu, odwołując się do przykładu własnego życia, podkreślił znaczenie i rolę rodziny oraz wspólnoty parafialnej w budzeniu powołań. Wskazał także na konieczność nieustannej modlitwy o powołania i za powołanych dodając, że winna się ona stać zwyczajem i obowiązkiem całej wspólnoty chrześcijańskiej i nikt nie powinien czuć się z tego obowiązku zwolniony. Spotkanie zakończyła modlitwa różańcowa i wspólny obiad. Każdy z obecnych otrzymał również specjalne pamiątkowe podziękowanie.

Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich powstało w grudniu 1993 roku z inicjatywy śp. ks. kan. Jana Tadycha. Po podziale archidiecezji gnieźnieńskiej i powstaniu diecezji bydgoskiej zdecydowano, że nad działalnością organizacji czuwać będzie wspólny dla obu diecezji zarząd. Każda osoba, która wstępuje do stowarzyszenia, przyjmuje na siebie określone obowiązki. Obejmują one nie tylko zobowiązanie do modlitwy w intencji powołań oraz pełnienie uczynków miłosierdzia w intencji dobrej formacji kandydatów do kapłaństwa. Bardzo ważne jest także dawanie świadectwa wiary w codziennym życiu. Dodatkowym sposobem wspierania powołań kapłańskich jest także pomoc materialna, której członkowie stowarzyszenia udzielają alumnom gnieźnieńskiego i bydgoskiego seminarium duchownego.

Fot. ks. M. Romel, B. Kruszyk
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter