Jubileusz Studium Muzyki Kościelnej

„Jeśli nie ma w tym, co czynimy, co odmawiamy czy co śpiewamy naszego serca, jeśli nasze serce się w tym nie modli, na próżno pracują nasze usta, na próżno wydobywają się z nich nawet najpiękniejsze dźwięki” – mówił Prymas Polski podczas obchodów 50-lecia istnienia Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Jubileuszowe obchody odbyły się 5 listopada z udziałem absolwentów i zaproszonych gości. Część konferencyjną zorganizowano w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, gdzie jubileusz szkoły uczczono zarówno słowem, jak i okolicznościową wystawą.

„Każdy jubileusz jest niewątpliwie czasem wdzięczności, ale jest też wezwaniem do nawrócenia. Jest szansą, by dostrzec i jeszcze raz docenić wysiłek – ten własny i drugich. Jest też spojrzeniem z nadzieją w przyszłość” – mówił abp Wojciech Polak powtarzając za papieżem Franciszkiem, że dla człowieka wierzącego nadzieja ta nie jest oparta na liczbach i wielkich dziełach, ale na Jezusie Chrystusie.

Prymas zwrócił również uwagę na konieczność dobrego i profesjonalnego przygotowania osób zajmujących się oprawą muzyczną w kościele, podkreślając, że zawiera ono w sobie zarówno umiłowanie liturgii, jak i takie osobiste w niej uczestnictwo, które ma rzeczywisty wpływ na życie.

„Jestem wam bardzo wdzięczny za waszą obecność i za ten szczególny znak wspólnoty, który nie tylko odzwierciedla trwający związek z tym miejscem, ze studium, ale podkreśla, jak jest ono wciąż ważne i istotne, jakże potrzebne dla życia wiary całej wspólnoty Świętowojciechowego Kościoła. Przekazuje muzyczną wiedzę i kształtuje nowych organistów, ale nade wszystko daje wciąż możliwość solidnej formacji liturgicznej i duchowej ułatwiającej zrozumienie i pełnienie tej kościelnej posługi” – mówił do organistek i organistów Prymas Polski.

W czasie części konferencyjnej zgromadzeni wysłuchali referatu nt. historii studium przygotowanego przez absolwenta szkoły Adama Bigosińskiego oraz wykładu „Chorał gregoriański źródłem kultury muzycznej Kościoła”, który wygłosił ks. prof. ucz. dr hab. Piotr Wiśniewski, kierownik Katedry Badań nad Monodią i Polifonią Religijną, dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce KUL. Była także okazja do wspomnienia tych, którzy w sposób szczególny zapisali się w historii szkoły: śp. ks. kan. Ryszarda Figla, jej inicjatora, założyciela i pierwszego dyrektora, który u początku, jako sali wykładowej, użyczał własnego mieszkania oraz śp. Longina Kosińskiego, długoletniego organisty tytularnego katedry i akompaniatora Chóru Prymasowskiego, którego imię nosi obecnie festiwal organowy odbywający się latem w bazylice prymasowskiej. Za nich, a także zmarłych wykładowców i absolwentów studium modlono się w czasie Mszy św. sprawowanej w południe w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka.

homilia Prymasa Polski

Po Eucharystii odbył się koncert jubileuszowy, podczas którego wystąpili absolwenci studium: Andrzej Joras, Aleksandra Wojciechowska, Piotr Pawlik, Jakub Pankowiak oraz kształcący się na IV roku Bartosz Wesołek. Uczestnicy obchodów odwiedzili także cmentarz we Wrześni, gdzie modlili się przy grobach śp. ks. kan. Ryszarda Figla i śp. ks. prof. Ireneusza Pawlaka, wybitnego znawcy historii chorału gregoriańskiego w Polsce, który przez kilka lat prowadził Chór Prymasowski oraz wykładał muzykę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

czytaj więcej: 50-lecie Studium Muzyki Kościelnej

Fot. B. Kruszyk, P. Kujawski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter