Jubileusz abp. Henryka Muszyńskiego

Prymas Polski przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za dar powołania i 60-lecie kapłaństwa abp. seniora Henryka Muszyńskiego oraz 25-lecie jego posługi biskupiej w archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

W jubileuszowej Mszy św. uczestniczyli licznie duchowni, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele władz, współpracownicy, przyjaciele i najbliżsi dostojnego Jubilata. Obecny był m.in. abp senior Edmund Piszcz, emerytowany ordynariusz archidiecezji warmińskiej, w której abp Henryk Muszyński otrzymał święcenia kapłańskie. W dziękczynnej modlitwie uczestniczyli także biskupi metropolii gnieźnieńskiej: bp Wiesław Mering z Włocławka, bp Jan Tyrawa z Bydgoszczy oraz z Gniezna bp Krzysztof Wętkowski, bp senior Bogdan Wojtuś oraz abp senior Józef Kowalczyk, który wprowadzał w życie reformę administracyjną Kościoła w Polsce zawartą w ogłoszonej dokładnie przed 25 laty bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”. Eucharystii przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, który witając obecnych nawiązał do obu świętowanych jubileuszy. „Przed sześćdziesięciu laty, 28 kwietnia 1957 roku, w pelplińskiej katedrze, przez przyjęty sakrament święceń, nasz drogi Jubilat, ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński, wypowiedział swoje fiat, niech mi się stanie, rozpoczynając w ten sposób swoją drogę kapłańskiego posługiwania. Dziś, my wszyscy tutaj zgromadzeni, pragniemy, drogiego nam Jubilata, otoczyć modlitwą i wypowiedzieć słowa wdzięczności Bogu za dar Chrystusowego kapłaństwa, który stał się jego udziałem” – mówił metropolita gnieźnieński. Jak dodał, w dziękczynienie to wpisuje się także 25. rocznica posługi biskupiej Jubilata w archidiecezji gnieźnieńskiej, którą rozpoczął w 1992 roku na mocy decyzji św. Jana Pawła II. „Wspominając w dwudziestopięciolecie reorganizację struktur Kościoła w Polsce, które dokonało się bullą świętego Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus, i jeszcze raz wraz z całym Kościołem w Polsce, dziękując obecnemu tu z nami na modlitwie arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, ówczesnemu nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, za odważną realizację papieskich decyzji, wracamy pamięcią do tych dni, w których witaliśmy w Gnieźnie, naszego nowego arcybiskupa, który po 171 latach, na stałe przybył do nas. On sam mówił nam wtedy, że z Włocławka, którego był dotąd pasterzem, przychodzi do Gniezna, jak przychodzi się do Matki, ożywiony najgłębszym uczuciem miłości, wdzięczności, ale i nadziei. I właśnie za tę miłość i nadzieję, którą Ksiądz Arcybiskup wniósł wówczas do naszego Kościoła i wciąż, przez całe to ćwierćwiecze pasterskiego posługiwania nadal wnosi, pragniemy dziś serdecznie dziękować” – podkreślił abp Wojciech Polak.

>> słowo Prymasa Polski

Wdzięczność wobec Boga i ludzi wyraził także sam Jubilat. Jak przyznał w homilii, łaska powołania, obok łaski chrztu świętego, jest największym darem, jaki od Boga otrzymał. „Dziś po sześćdziesięciu latach kapłaństwa i 25 latach posługi w archidiecezji gnieźnieńskiej ożywia moje serce ogromna wdzięczność za to, że Bóg nigdy mnie nie zawiódł. Ja Go zawodziłem wiele razy, On nie zawiódł mnie nigdy. Przez cały mój kapłański i biskupi żywot doświadczałem, jak jest wielki i wspaniały. Jestem Jego ogromnym dłużnikiem, ale jestem także dłużnikiem wielu dobrych ludzi, dzięki którym mogę dziś dziękować Bogu wraz z wszystkimi, którzy mnie otaczają” – przyznał abp Muszyński. Wskazał także na przeprowadzoną przed ćwierćwieczem reformę jako ważny okres w dziejach Kościoła w Polsce i w dziejach poszczególnych diecezji, także najstarszej archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej, której z woli papieża Jana Pawła II został pasterzem – pierwszym po 171 latach na stałe rezydującym w Gnieźnie. „Za szczególny i niezasłużony dar poczytuję sobie fakt, że właśnie tutaj, w świętowojciechowej diecezji miałem i mam okazję pełnić swoją posługę. Dziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności w czasie tej posługi przypadły wielkie milenijne jubileusze, najpierw śmierci, następnie kanonizacji św. Wojciecha, a potem milenijna uroczystość istnienia pierwszej archidiecezji i metropolii w naszej Ojczyźnie. Dzisiejszy srebrny jubileusz jest zatem dziękczynieniem całej archidiecezji gnieźnieńskiej za to wielkie dzieło Jana Pawła II, który jak nikt inny wpisał się w nasze ojczyste dzieje” – podkreślił arcybiskup senior wskazując dalej na szczególną pamięć papieża Polaka o Gnieźnie. To właśnie na gnieźnieńskim Wzgórzu Lecha Ojciec Święty wypowiedział wiele ważnych słów, przypominając nam o wciąż żywym dziedzictwie św. Wojciecha. Dziedzictwie, którym w pierwszym rzędzie jest łaska chrztu świętego. „Wszelka odnowa człowieczeństwa, rodziny i Kościoła zaczyna się od odnowy łaski chrztu świętego” – wskazał abp Muszyński, wyrażając nadzieję, że to dziedzictwo będziemy nie tylko podtrzymywać, ale i jak najgodniej wypełniać. Na koniec wspomniał rodziców, najbliższych i kapłanów, których Bóg postawił na jego drodze oraz podziękował wszystkim obecnym za pamięć i wspólną modlitwę. Szczególny dług wdzięczności – mówił – ma wobec gnieźnieńskich sióstr karmelitanek bosych, bydgoskich sióstr klarysek oraz sióstr wspólnej pracy, sióstr elżbietanek i sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, które obecnie tak ofiarnie służą mu pomocą.

 

Fot. J. Andrzejewski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter