Impuls nadziei

Mija piąty miesiąc pielgrzymowania Obrazu Nawiedzenia MB Jasnogórskiej po parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Podsumowując ten czas abp Wojciech Polak przyznaje, że jego wielką wdzięczność budzi zarówno liczba, jak i zaangażowanie wiernych przychodzących na spotkania z Maryją. „Odczytuję to jako impuls nadziei” – przyznaje Prymas.

Nawiedzenie w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczęło się 23 kwietnia (w uroczystość św. Wojciecha) i potrwa do lutego 2023 roku, kiedy Matka Boża powróci do Gniezna skąd wyruszyła i pielgrzymować będzie po parafiach dekanatów gnieźnieńskich – dwóch ostatnich na szlaku nawiedzenia. Towarzyszący Jej w drodze abp Wojciech Polak przyznaje, że ogromną radość i wdzięczność budzi zarówno liczba wiernych przychodzących na spotkanie z Maryją, jak i ich zaangażowanie w to, by Wizerunek w parafiach jak najpiękniej przyjąć.

„To są naprawdę rzesze wiernych na Mszach świętych powitania i pożegnania. Wielu księży, z którymi rozmawiam mówi, że nie spodziewało się aż takiej frekwencji. Wielu starszych, którzy pamiętają nawiedzenie sprzed czterdziestu lat i którzy teraz, już jako seniorzy, przyjeżdżają do swoich dawnych parafii, gdzie byli proboszczami, przyznaje, że takich tłumów nawet wtedy nie widzieli. To budzi wielką radość i wdzięczność, tym większą, że bardzo wielu wiernych korzysta z sakramentu pokuty i pojednania, przystępuje do komunii świętej, przychodzi na modlitwę poza głównymi punktami nawiedzenia” – mówi abp Wojciech Polak, wskazując też na zewnętrze znaki zaangażowania – udekorowane kościoły i ulice, a niekiedy całe drogi prowadzące z jednej parafii do drugiej.

Podobnie jest jeśli chodzi o duchowe przygotowanie do nawiedzenia – rekolekcje i misje święte, które odbywają się wcześniej i które – jak mówią proboszczowie – są w parafiach naprawdę dużym wydarzeniem i cieszą się sporą frekwencją.

„To znaczy, że istnieje w sercach ludzi tęsknota za takim spotkaniem, że coś się w głębi tych serc dokonuje” – mówi Prymas przyznając, że pragnąłby, by był to jeden z trwałych owoców nawiedzenia – ożywienie i pogłębienie osobistej relacji z Bogiem, a co za tym idzie duchowa odnowa wspólnot parafialnych rozproszonych niekiedy na skutek pandemii, skandali w Kościele i różnych kryzysów, jakie obecnie przeżywamy.

„Tej odnowy nie można przecież zadekretować czy narzucić jakimś nakazem czy pouczeniem. Nie wystarczy zmiana w strukturach, poprawianie i usprawnianie form zewnętrznych. Jeżeli mamy przezwyciężyć kryzysy, zmiana musi dokonać się na głębszym poziomie, w naszych osobistych relacjach z Bogiem” – tłumaczy abp Polak przypominając, że o to właśnie prosił papież Franciszek pisząc w telegramie przesłanym z okazji nawiedzenia, by było ono „okazją do duchowej odnowy, źródłem nowej wewnętrznej mocy, ukojenia bólu i trosk, okazją do pojednania z Bogiem i bliźnimi”.

„O to przede wszystkim chodzi, by przejście Maryi przez naszą archidiecezję ożywiło nas duchowo. Jeśli będzie w naszym życiu więcej modlitwy, więcej słuchania Słowa Bożego, więcej przyjmowanych sakramentów, więcej odpowiedzialności i troski o drugich, to będzie to bardzo wiele” – podkreśla abp Wojciech Polak.

Pytany o szczególne momenty w czasie nawiedzenia Prymas przyznaje, że widać wielkie skupienie i wzruszenie ludzi witających, a potem żegnających Matkę Bożą. Widać zaangażowanie zarówno parafian, jak i księży, którzy starają się być obecni we wszystkich parafiach dekanatu, które Obraz nawiedza. Widać autentyczną potrzebę spotkania i płynąca z niego radość.

„Wszystko to stanowi dla nas mocny impuls do przezwyciężania trudności, do jeszcze gorliwszej modlitwy i służby, do wdzięczności, ale i podjęcia wysiłku, by ten impuls dobrze w naszych parafiach wykorzystać” – mówi Prymas Polski.

Matka Boża w swoim Jasnogórskim Wizerunku nawiedziła do tej pory 17 dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej. Kończy się peregrynacja w 18 dekanacie. Do lutego Obraz nawiedzi jeszcze 12 dekanatów. Będzie obecny także w Domu Pomocy Społecznej sióstr dominikanek w Mielżynie, w domu gnieźnieńskich sióstr pallotynek, w domu księży seniorów w Gnieźnie, w seminarium duchownym oraz w hospicjum w Wągrowcu.

Zdjęcia z peregrynacji Obrazu w archidiecezji gnieźnieńskiej zobaczyć można na specjalnej stronie nawiedzenia https://nawiedzenie.archidiecezja.pl. Na stronie tej znajduje się również informacja o aktualnym miejscu pobytu Obrazu oraz skrzynka intencji, które omadlane są w czasie Apeli Jasnogórskich oraz świadectw ze spotkań z Maryją i wyproszonych za Jej wstawiennictwem łask.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter